Navigácia

Obsah

Udelenie ceny starostu obce

Na poslednom zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 07.12.2011 starosta obce Juraj Strýček udelil „Cenu starostu obce za rok 2011“. Túto cenu udeľuje starosta obce vybraným občanom obce za ich úspešnú a záslužnú činnosť v prospech celej obce.Tento rok vybral a ocenil darcov krvi, a to:

- za získanie diamantovej Janského plakety v roku 2010:

p. Pavlovi Kubalíkovi, Svrčinovec č. 537

 

- za získanie zlatej Janského plakety v roku 2011:

p. Štefanovi Stráňavovi, Svrčinovec č. 780

p. Františkovi Jarábkovi, Svrčinovec č. 741

p. Miroslavovi Dorotkovi, Svrčinovec č. 571