Navigácia

Obsah

Predstavenie obce

svrčinovecObec Svrčinovec leží na severe Slovenska na území horných Kysúc v povodí rieky Čerňanky. Obec susedí s okresným mestom Čadca a obcou Českej republiky Mostami u Jablunkova. Cez Svrčinovec prechádzajú dve významné železničné trasy medzinárodného významu. Košicko-bohumínska trať smeruje do Čiech, druhá ide zo Žiliny, cez Skalité do Poľska. Rozloha územia obce Svrčinovec je 1 574 ha a počet obyvateľov v súčasnosti žijúcich v obci je 3406 /stav k 31.12.2018/. V roku 2018 sme si pripomenuli 405. výročie prvej písomnej zmienky o obci Svrčinovec.

 

VITAJTE NA STRÁNKE OBCE SVRČINOVEC, ŽELÁME VÁM KRÁSNY DEŇ A ÚSMEV NA TVÁRI!

 

Myšlienka dňa:  "Nie je umenie nikdy nespadnúť, ale po páde zakaždým vstať." /neznámy autor/

 

22.01.2019

SEVAK - výzva 1

SEVAK - výzva

Spoločnosť SEVAK, a.s. upozorňuje, že vzhľadom k aktuálnemu mrazivému počasiu hrozí nebezpečenstvo zamrznutia vodomerov a potrubí vo vodomerných šachtách a v suterénoch, hlavne neobývaných domov. Vyzýva preto všetkých svojich odberateľov a majiteľov nehnuteľnosti, aby vo všeobecnom i vlastnom záujme bezodkladne vykonali účinné opatrenia pred zamrznutím vodomerov a potrubí, hlavne riadnym uzatvorením poklopov vodomerných šácht a pivničných priestorov, v prípade potreby aj aplikáciou izolačných materiálov. Táto výzva platí aj pre prípadné ďalšie obdobia hlbokých mrazov počas celého zimného obdobia. Spoločnosť SEVAK, a.s. ďakuje svojim odberateľom za pochopenie.

Detail

21.01.2019

Odstávka elektriny sa ruší 1

Odstávka elektriny sa ruší

Oznamujeme Vám, že plánovaná odstávka el. energie v utorok 22.01.2019 v bytových domoch U Hlaváča č. 1121, 1122, 1123 a 1144 sa RUŠÍ. Magna Energia, a.s. sa ospravedlňuje za stornovanie plánovanej odstávky.

Detail

18.01.2019

Vyhlásenie mimoriadnej situácie v okrese Čadca 1

Odvolanie mimoriadnej situácie v okrese Čadca

Prednosta Okresného úradu Čadca PhDr. Peter Šimčisko odvoláva v piatok 18.01.2019 o 12.00 hod vo svojom územnom obvode mimoriadnu situáciu.

Detail

14.01.2019

Zvoz popolníc - upozornenie!

Zvoz popolníc - upozornenie!

Pri poslednom zvoze popolníc boli zistené opäť porušenia zákona. Preto opätovne upozorňujeme občanov, že budú vysypané len plné popolnice /nie poloprázdne!/. Odpad uložený mimo popolnice nebude zobratý! Taktiež upozorňujeme občanov, na povinnosť separovania odpadu. Do popolníc patrí len odpad, ktorý sa nedá vyseparovať! V prípade, ak občania nebudú separovať, poplatky za TKO sa v budúcnosti budú musieť zvýšiť, na čo doplatia aj občania, ktorí riadne separujú. Ďakujeme za pochopenie!

Detail

10.01.2019

Voľby prezidenta SR 1

Voľby prezidenta SR

Predseda NR SR vyhlásil 10.01.2019 voľby prezidenta SR. Deň ich konania určil na sobotu 16. marca 2019. Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta SR nezíska v prvom kole nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, druhé kolo volieb sa bude konať v sobotu 30. marca 2019.

Detail

08.01.2019

Zimná údržba v obci 1

Zimná údržba v obci

Prosíme občanov, aby neparkovali na chodníkoch a v blízkosti ciest, a tým uľahčili prístup techniky počas zimnej údržby. Taktiež môže dôjsť i k poškodeniu týchto odstavených vozidiel. Za pochopenie ďakujeme!

Detail

02.01.2019

Prerušenie distribúcie elektriny pod Grapami 1

Prerušenie distribúcie elektriny U Katraka, U Hlaváča, U Matiaška, Pod Grapami a U Blažkov

V utorok 22.01.2019 od 07.30 hod - do 16.30 hod bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy v častiach obce U Katraka, U Hlaváča + bytovky, U Matiaška, Pod Grapami a U Blažkov.

Detail

01.01.2019

Slovenská pošta - zmena hodín pre verejnosť 1

Slovenská pošta - žiadosť

Slovenská pošta žiada týmto občanov, aby si sprístupnili poštové schránky na svojich pozemkoch. V opačnom prípade im poštové doručovateľky nebudú doručovať poštu. Ďakujeme za pochopenie!

Detail

01.01.2019

Harmonogram bezpríspevkových odberov na  október 2017 1

Harmonogram bezpríspevkových odberov na február 2019

Odbery sa uskutočňujú vždy v pondelok, utorok, štvrtok a piatok od 06.00 hod do 09.00 hod na hematologicko-transfúznom oddelení v KNsP Čadca. Termíny sú záväzné a prípadnú zmenu treba dohodnúť s MUDr. Petrom Chudým, PhD.. Je potrebné upozorniť darcov na dodržiavanie potrebnej diéty a ostatných indikácií pred odberom.

Detail

31.12.2018

Informačné tabule

Informačné tabule

Obec Svrčinovec zakúpila v rámci projektu "Regionálny rozvoj" informačné tabule, ktoré boli spolufinancované s podporou Žilinského samosprávneho kraja. Informačné tabule sú umiestnené v k.ú. obce.

Detail

31.12.2018

Priznanie k dani treba doručiť do konca januára 1

Priznanie k dani treba doručiť do konca januára 2019

Oznam je smerovaný všetkým občanom, ktorí v roku 2018 nadobudli, resp. predali nehnuteľný majetok alebo im bolo vydané kolaudačné, stavebné povolenie a povolenie k drobnej stavbe.

Detail

30.12.2018

Zmena úradných hodín 1

Zmena úradných hodín

Oznamujeme Vám, že od 01.01.2019 došlo k zmene úradných hodín na obecnom úrade, ako aj na obecnom podniku, a to všetky pracovné dni budú stránkové.

Detail

16.12.2018

Kalendár Obce Svrčinovec 2019 1

Kalendár Obce Svrčinovec 2019

Obec Svrčinovec sa v tomto roku po prvýkrát rozhodla vydať obecný kalendár. Inšpiráciu sme prevzali od okolitých obcí, ktoré s vydávaním takéhoto kalendára majú dobré skúsenosti. Stolový kalendár kultúrnych, spoločenských, náboženských a športových podujatí obce na rok 2019 zahŕňa celú škálu podujatí, poriadaných na území obce. Kalendár bude distribuovaný do každého rodinného domu podľa súpisných čísel. Prevziať si ho môžete na obecnom úrade.

Detail

12.12.2018

Platenie dane a poplatkov v roku 2018 1

Platenie daní a poplatkov v roku 2019

Upozorňujeme občanov, že daň z nehnuteľnosti je potrebné zaplatiť najneskôr do 31.05.2019 a poplatok za TKO je potrebné zaplatiť do 31.07.2019. Uvedené poplatky, vrátane cintorínskych poplatkov, môžete zaplatiť na obecnom úrade od 18.02.2019.

Detail

12.12.2018

Skúška sirény 1

Termíny akustického preskúšania sirén v roku 2019

Pravidelné preskúšanie systému varovania v našej obci sa najbližšie uskutoční v piatok 08.02.2019 o 12.00 hod dvojminútovým stálym tónom sirény.

Detail

05.03.2019

Ostatky 1

Ostatky

V utorok 05.03.2019 Vás pozývame na "ostatky".

Detail

12.04.2019 - 14.04.2019

Veľkonočná výstava 1

Veľkonočná výstava

V dňoch od 12.04.2019 do 14.04.2019 sa uskutoční veľkonočná výstava.

Detail

30.04.2019

Stavanie mája 1

Stavanie mája

V utorok 30.04.2019 Vás pozývame na stavanie mája.

Detail

12.05.2019

Deň matiek 1

Deň matiek

V nedeľu 12.05.2019 Vás pozývame pri príležitosti Dňa matiek do kultúrneho domu.

Detail

25.05.2019

Železný hasič 1

Železný hasič

V sobotu 25.05.2019 Vás pozývame na hasičskú akciu "Železný hasič".

Detail