Navigácia

Obsah

Predstavenie obce

svrčinovecObec Svrčinovec leží na severe Slovenska na území horných Kysúc v povodí rieky Čerňanky. Obec susedí s okresným mestom Čadca a obcou Českej republiky Mostami u Jablunkova. Cez Svrčinovec prechádzajú dve významné železničné trasy medzinárodného významu. Košicko-bohumínska trať smeruje do Čiech, druhá ide zo Žiliny, cez Skalité do Poľska. Rozloha územia obce Svrčinovec je 1 574 ha a počet obyvateľov v súčasnosti žijúcich v obci je 3406 /stav k 31.12.2018/. V roku 2018 sme si pripomenuli 405. výročie prvej písomnej zmienky o obci Svrčinovec.

 

VITAJTE NA STRÁNKE OBCE SVRČINOVEC, ŽELÁME VÁM KRÁSNY DEŇ A ÚSMEV NA TVÁRI!

 

Myšlienka dňa:  "Inteligentní ľudia sa snažia problémy riešiť." /neznámy autor/

 

13.09.2019

Pozor na zavádzajúce letáky od AA Správa, s.r.o.! 1

Pozor na zavádzajúce letáky od AA Správa, s.r.o.!

Vážení občania, ak ste do poštovej schránky obdržali opätovne „OZNÁMENIE o termíne vykonania čistenia a kontroly komína alebo dymovodu a vykonanie odborného servisu plynového kotla“ na ŽLTOM papieri, chceme Vás informovať, že toto oznámenie NIE JE ÚRADNÝM OZNÁMENÍM ! Autorom je AA Správa s.r.o. Ide o reklamu a bola Radou pre reklamu posudzovaná už v máji 2017 a vyhodnotená ako klamlivá. Napriek tomu pokračujú v šírení neetickej a mätúcej reklamy.

Detail

10.09.2019

Európsky týždeň mobility 1

Európsky týždeň mobility

Od pondelka 16.9. do nedele 22.9. čakajú na plne platiacich cestujúcich prímestskou dopravou výrazné zľavy na cestovnom. Žilinská župa v spolupráci SAD Žilina sa zapojila do Európskeho týždňa mobility. Ponúkame nielen našim cestujúcim, ale aj tým, ktorí pravidelne necestujú verejnou dopravou, vyskúšať za zvýhodnených podmienok, čo ponúka dnešnému cestujúcemu moderná autobusová doprava, ako alternatíva individuálne dopravy.

Detail

03.09.2019

Oznam 1

Oznam

Na základe viacerých osobných dotazov občanov Vám oznamujeme, že Obec Svrčinovec NEVYDÁVA žiadne povolenky, či súhlas na vjazd či prejazd prístupovou cestou k výstavbe diaľnice v časti za tunelom U Kvaka smer Čadca.

Detail

21.08.2019

Výzva na zasielanie žiadostí o finančnú pomoc 1

Výzva na zasielanie žiadostí o finančnú pomoc

Nadácia ŽSK pre podporu rodiny oznamuje, že je možnosť požiadať o finančnú podporu. Táto možnosť je dostupná do 18.9.2019. Kritéria pomoci, formulár a bližšie informácie nájdete na web stránke ŽSK www.zilinskazupa.sk.

Detail

20.08.2019

Otvorený list pani starostke, poslancom a obyvateľom Svrčinovca 1

Otvorený list pani starostke, poslancom a obyvateľom Svrčinovca

Dňa 20.08.2018 bol na obecný úrad doručený otvorený list od obyvateľov Závršia, ktorý vznikol ako reakcia na žiadosť občanov U Mišov, ktorí petíciou vyjadrili nesúhlas s vybudovaním cesty na Závršie.

Detail

19.08.2019

Pozvanie na svätohubertskú poľovnícku omšu 1

Pozvanie na svätohubertskú poľovnícku omšu

Poľovníci Kysúc, Farský úrad Korňa a Řád sv. Huberta z Kuksu Vás srdečne pozývajú na "Svätohubertskú poľovnícku omšu" na hore Živčáková, a to v nedeľu 29.09.2019 o 11.00 hod v kostole Panny Márie.

Detail

05.08.2019

INECO - finančné zdravie a údaje o hospodárení miest, obcí a VÚC 1

INECO - finančné zdravie a údaje o hospodárení miest, obcí a VÚC

Na web stránke INECO si môžete pozrieť prehľad a údaje o hospodárení miest, obcí a VÚC za roky 2006 - 2018. Taktiež aj údaje o našej obci.

Detail

01.07.2019

Oznámenie o realizácii prác 1

Oznámenie o realizácii prác

Okresný úrad Žilina - odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií vydalo povolenie na čiastočnú uzávierku cesty I/12 v súvislosti s realizáciou stavby "D3 Svrčinovec - Skalité, Úpravy na ceste I/12". Termín čiastočnej uzávierky je od 24.07. do 30.11.2019. Počas jednotlivých etáp bude uzavretý vždy jeden jazdný pruh.

Detail

14.06.2019

Štatistické zisťovanie 1

Štatistické zisťovanie

SR sa prostredníctvom ŠÚ SR zapojila do realizácie "Európskeho zisťovania o zdraví /EHIS/". Jeho cieľom je získať obraz o zdravotnom stave obyvateľstva, využívaní zdravotnej starostlivosti a faktoroch, ktoré zdravie obyvateľstva SR významne ovplyvňujú. Zisťovanie sa uskutoční od 1. júla do 31. decembra 2019. V tomto období vybrané domácnosti v našej obci navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach služobným preukazom.

Detail

14.06.2019

Štatistické zisťovanie 1

Štatistické zisťovanie

SR sa prostredníctvom ŠÚ SR zapojila do realizácie "Zisťovania o použití spaľovacích zariadení a spotrebe palív v domácnostiach /ŽP/". Jeho účelom je získať informácie o individuálnom vykurovaní rodinných domov. Zisťovanie sa uskutoční od 1. júla do 31. októbra 2019. V tomto období vybrané domácnosti v našej obci navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach služobným preukazom.

Detail

13.06.2019

Športové ihriska opäť otvorené pre verejnosť 1

Športové ihriska opäť otvorené

Oznamujeme Vám, že športový areál /hokejbalové ihrisko a umelá tráva/ je opäť otvorený pre verejnosť od 01.05.2019. Od 01.06.2019 bude správu ihrísk vykonávať p. Anna Vršková - kontakt 0951 283 597.

Detail

01.06.2019

Skúška sirény 1

Termíny akustického preskúšania sirén v roku 2019

Pravidelné preskúšanie systému varovania v našej obci sa najbližšie uskutoční v piatok 13.09.2019 o 12.00 hod dvojminútovým stálym tónom sirény.

Detail

30.04.2019

Cestovný poriadok ŽSR 1

Cestovné poriadky ŽSR a SAD

Oboznámte sa s cestovným poriadkom príchodov a odchodov vlakov od 09.12.2018 do 14.12.2019. Taktiež Vám dávame do pozornosti nový cestovný poriadok SAD od 09.06.2019.

Detail

01.04.2019

Odpoveď k požiadavke  1

Odpoveď k požiadavke

Oboznámte sa s vyjadrením Ministerstva dopravy a výstavby SR k našej požiadavke na posilnenie železničnej osobnej dopravy na trati Čadca - Skalité - Skalité Serafínov a späť.

Detail

28.02.2019

Plán akcií na strelnici vo Svrčinovci 1

Plán akcií na strelnici vo Svrčinovci pre rok 2019

Okresné združenie technických a športových činnosti v Čadci Vám oznamuje plán akcií na strelnici v Obci Svrčinovec. Upozorňujeme občanov, aby sa v uvedené termíny nezdržiavali v blízkosti strelnice!

Detail

03.10.2019

Uvítanie detí do života 1

Uvítanie detí do života

Vo štvrtok 03.10.2019 uvítame na obecnom úrade našich najmenších spoluobčanov narodených v rokoch 2018/2019.

Detail

27.10.2019

Mesiac úcty k starším 1

Mesiac úcty k starším

V nedeľu 27.10.2019 Vás pozývame na spoločenské posedenie ku mesiacu úcty k starším.

Detail

23.11.2019

Katarínsky ples 1

Katarínsky ples

V sobotu 23.11.2019 Vás pozývame na tradičný katarínsky ples.

Detail

29.11.2019

Tvorivé dielne 1

Tvorivé dielne

V piatok 29.11.2019 Vás pozývame na tvorivé dielne.

Detail

06.12.2019

Mikuláš 1

Mikuláš

V piatok 06.12.2019 Vás pozývame na mikulášske trhy a rozsvietenie vianočného stromčeka.

Detail