Navigácia

Obsah

Predstavenie obce

svrčinovecObec Svrčinovec leží na severe Slovenska na území horných Kysúc v povodí rieky Čerňanky. Obec susedí s okresným mestom Čadca a obcou Českej republiky Mostami u Jablunkova. Cez Svrčinovec prechádzajú dve významné železničné trasy medzinárodného významu. Košicko-bohumínska trať smeruje do Čiech, druhá ide zo Žiliny, cez Skalité do Poľska. Rozloha územia obce Svrčinovec je 1 574 ha a počet obyvateľov v súčasnosti žijúcich v obci je 3406 /stav k 31.12.2018/. V roku 2018 sme si pripomenuli 405. výročie prvej písomnej zmienky o obci Svrčinovec.

 

VITAJTE NA STRÁNKE OBCE SVRČINOVEC, ŽELÁME VÁM KRÁSNY DEŇ A ÚSMEV NA TVÁRI!

 

Myšlienka dňa:  "Ukáž mi človeka, ktorý nerobí chyby a ja ti ukážem človeka, ktorý nič nerobí." /Joe Karbo/

 

13.02.2019

Prevencia krádeží a podvodov na senioroch 1

Podvody na senioroch

Nakoľko v posledných týždňoch v okresoch Čadca a KNM dochádza doposiaľ neznámym páchateľom k podvodným telefonátom prevažne na senioroch za účelom vylákania finančnej hotovosti, OR PZ v Čadci žiada o pomoc občanov a ich spoluprácu.

Detail

12.02.2019

Materská škola zatvorená 1

Materská škola zatvorená

Na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Čadci, z dôvodu vysokého výskytu chorobnosti detí, bude v Materskej škole Svrčinovec prerušená prevádzka od 13.02.2019 do 19.02.2019. MŠ bude opäť otvorená od stredy 20.02.2019. Ďakujeme za pochopenie!

Detail

12.02.2019

Zápis detí do materskej školy 1

Zápis detí do materskej školy

Milí rodičia, v čase od 30.04. do 31.05.2019 od 06.30 do 15.30 hod môžete podávať žiadosti na prijatie dieťaťa do Materskej školy Svrčinovec na školský rok 2019/2020. Oboznámte sa prosím s podmienkami na prijatie dieťaťa do MŠ.

Detail

11.02.2019

Futbalový turnaj dorastencov 1

Futbalový turnaj dorastencov

Oblastný futbalový zväz Kysúc Vás pozýva na turnaj dorastencov /ročník 2000 a mladší/ pod záštitou združenia obcí Mikroregiónu Triangel - Skalité, Čierne, Svrčinovec, ktorý sa uskutoční v sobotu 23.02.2019 v športovej hale Pratex Čadca. Predpokladané zahájenie turnaja bude o 09.00 hod. Príďte podporiť našich dorastencov!

Detail

06.02.2019

Zubná lekárka - oznam 1

Zubná lekárka nebude ordinovať

Oznamujeme Vám, že zubná lekárka MDDr. Monika Schmidt nebude ordinovať v piatok 22.02.2019 z dôvodu čerpania dovolenky. Zástup: bolesti - MUDr. Džupa /Čadca/

Detail

04.02.2019

Štatistické zisťovanie  1

Štatistické zisťovanie

ŠÚ SR Banská Bystrica oznamuje, že v roku 2019 bude realizovať výberové zisťovanie pracovných síl, ktoré sa pravidelne vykonáva vo všetkých európskych krajinách. Cieľom zisťovania je zabezpečovať pravidelné informácie o stave, štruktúre a vývoji trhu práce v SR. Vybrané domácnosti v našej obci navštívi pracovník ŠÚ SR p. Alena Sventeková, ktorá sa v domácnostiach preukáže služobným preukazom. Domácnosť je povinná v zmysle Zákona č. 540/2001 Z.z. poskytnúť pracovníkovi požadované údaje.

Detail

01.02.2019

Voľné nebytové priestory v AB 200 1

Voľné nebytové priestory v AB 200

Obec Svrčinovec ponúka od 01.02.2019 na prenájom voľné nebytové priestory v budove AB 200 /bývalá detská ambulancia/ o výmere 51,5 m2. Záujemca o uvedené nebytové priestory sa môže prihlásiť na obecnom úrade.

Detail

01.02.2019

Voľby do Európskeho parlamentu 1

Voľby do Európskeho parlamentu

Predseda NR SR vyhlásil 01.02.23019 voľby do Európskeho parlamentu. Deň ich konania určil na sobotu 25. mája 2019.

Detail

31.01.2019

Oznam o zástupe detskej lekárky 1

Oznam o zástupe detskej lekárky

Žilinský samosprávny kraj - odbor zdravotníctva Vám oznamuje, že od 01.02.2019 /cca 2 týždne/ bude dočasne pre deti a dorast z našej obce zabezpečená zdravotná starostlivosť na ambulancii všeobecného lekára pre deti a dorast u spoločnosti PED-ČADCA, s.r.o. - MUDr. Jana Bartošová - telefonický kontakt 041/4604 109. Zdravotná dokumentácia pacientov sa nachádza na ambulancii uvedeného poskytovateľa.

Detail

29.01.2019

Detská lekárka nebude ordinovať 1

Detská lekárka končí v našej obci

Oznamujeme Vám, že k 31.01.2019 detská lekárka MUDr. Pribylincová ukončuje činnosť v našej obci. Náš obvod Svrčinovec bude od 01.02.2019 patriť pod Všeobecnú praktickú ambulanciu pre deti a dorast v Čadci pod vedením primára MUDr. Marca. Zdravotná dokumentácia bude preradená do Čadce automaticky.

Detail

28.01.2019

Informácia pre bežkárov

Informácia pre bežkárov

Oznamujeme Vám, že bola upravená časť južnej Medzinárodnej stopy zdravia, a to zo SKI SKALITÉ SERAFÍNOV - SKAĽANKA - OSELNÉ - KAVALY - LIESKOVÁ - SVRČINOVEC U DEJA. Najlepšie napojenie je v časti Skalité - Serafínov /autom, vlakom/, Kavaly /pri družstve/, ale tiež z poľskej strany Zwardoň od "Pensjonatu Na Beskidku". Prajeme príjemné bežkovanie!

Detail

24.01.2019

Kalendár Obce Svrčinovec 2019 1

Kalendár Obce Svrčinovec 2019

Obec Svrčinovec sa v tomto roku po prvýkrát rozhodla vydať obecný kalendár. Inšpiráciu sme prevzali od okolitých obcí, ktoré s vydávaním takéhoto kalendára majú dobré skúsenosti. Stolový kalendár kultúrnych, spoločenských, náboženských a športových podujatí obce na rok 2019 zahŕňa celú škálu podujatí, poriadaných na území obce. Kalendár bude distribuovaný do každého rodinného domu podľa súpisných čísel. PROSÍME OBČANOV, KTORÍ SI EŠTE NEVYZDVIHLI KALENDÁR, ABY TAK ČO NAJSKOR UROBILI.

Detail

23.01.2019

Telocvičňa ZŠ - mimo prevádzku 1

Telocvičňa ZŠ - mimo prevádzku

Riaditeľstvo ZŠ Svrčinovec oznamuje, že od 21.01.2019 je prísny zákaz pohybu osôb v priestoroch telocvične ZŠ. Školská telocvičňa sa vylučuje z prevádzky z technických príčin až do odvolania z dôvodu poškodenia stropu.

Detail

22.01.2019

SEVAK - výzva 1

SEVAK - výzva

Spoločnosť SEVAK, a.s. upozorňuje, že vzhľadom k aktuálnemu mrazivému počasiu hrozí nebezpečenstvo zamrznutia vodomerov a potrubí vo vodomerných šachtách a v suterénoch, hlavne neobývaných domov. Vyzýva preto všetkých svojich odberateľov a majiteľov nehnuteľnosti, aby vo všeobecnom i vlastnom záujme bezodkladne vykonali účinné opatrenia pred zamrznutím vodomerov a potrubí, hlavne riadnym uzatvorením poklopov vodomerných šácht a pivničných priestorov, v prípade potreby aj aplikáciou izolačných materiálov. Táto výzva platí aj pre prípadné ďalšie obdobia hlbokých mrazov počas celého zimného obdobia. Spoločnosť SEVAK, a.s. ďakuje svojim odberateľom za pochopenie.

Detail

14.01.2019

Zvoz popolníc - upozornenie!

Zvoz popolníc - upozornenie!

Opätovne upozorňujeme občanov, že pri vývoze popolníc budú vysypané len plné popolnice /nie poloprázdne!/. Odpad uložený mimo popolnice nebude zobratý! Taktiež upozorňujeme občanov, na povinnosť separovania odpadu. Do popolníc patrí len odpad, ktorý sa nedá vyseparovať! V prípade, ak občania nebudú separovať, poplatky za TKO sa v budúcnosti budú musieť zvýšiť, na čo doplatia aj občania, ktorí riadne separujú. Ďakujeme za pochopenie!

Detail

05.03.2019

Ostatky 1

Ostatky

V utorok 05.03.2019 Vás pozývame na "ostatky".

Detail

12.04.2019 - 14.04.2019

Veľkonočná výstava 1

Veľkonočná výstava

V dňoch od 12.04.2019 do 14.04.2019 sa uskutoční veľkonočná výstava.

Detail

30.04.2019

Stavanie mája 1

Stavanie mája

V utorok 30.04.2019 Vás pozývame na stavanie mája.

Detail

12.05.2019

Deň matiek 1

Deň matiek

V nedeľu 12.05.2019 Vás pozývame pri príležitosti Dňa matiek do kultúrneho domu.

Detail

25.05.2019

Železný hasič 1

Železný hasič

V sobotu 25.05.2019 Vás pozývame na hasičskú akciu "Železný hasič".

Detail