Navigácia

Obsah

Predstavenie obce

svrčinovecObec Svrčinovec leží na severe Slovenska na území horných Kysúc v povodí rieky Čerňanky. Obec susedí s okresným mestom Čadca a obcou Českej republiky Mostami u Jablunkova. Cez Svrčinovec prechádzajú dve významné železničné trasy medzinárodného významu. Košicko-bohumínska trať smeruje do Čiech, druhá ide zo Žiliny, cez Skalité do Poľska. Rozloha územia obce Svrčinovec je 1 574 ha a počet obyvateľov v súčasnosti žijúcich v obci je 3424 /stav k 31.12.2017/. V roku 2018 si pripomíname 405. výročie prvej písomnej zmienky o obci Svrčinovec.

 

VITAJTE NA STRÁNKE OBCE SVRČINOVEC, ŽELÁME VÁM KRÁSNY DEŇ A ÚSMEV NA TVÁRI!

 

Myšlienka dňa:  "Slzy sú slová, ktoré srdce nedokáže povedať..." /neznámy autor/

 

02.12.2018

Advent 2018

Advent 2018

16.12.2018 - tretia adventná nedeľa

Detail

01.12.2018

Kalendár Obce Svrčinovec 2019 1

Kalendár Obce Svrčinovec 2019

Obec Svrčinovec sa v tomto roku po prvýkrát rozhodla vydať obecný kalendár. Inšpiráciu sme prevzali od okolitých obcí, ktoré s vydávaním takéhoto kalendára majú dobré skúsenosti. Stolový kalendár kultúrnych, spoločenských, náboženských a športových podujatí obce na rok 2019 zahŕňa celú škálu podujatí, poriadaných na území obce. Kalendár bude distribuovaný do každého rodinného domu podľa súpisných čísel. Prevziať si ho môžete na obecnom úrade.

Detail

01.12.2018

Cestovný poriadok ŽSR 1

Cestovný poriadok ŽSR

Oboznámte sa s novým cestovným poriadkom príchodov a odchodov vlakov od 09.12.2018 do 14.12.2019. Obec Svrčinovec viackrát pripomienkovala návrh cestovného poriadku /pridanie vlakov/, avšak neboli naše pripomienky akceptované.

Detail

01.12.2018

Monografia obce Svrčinovec 1

Nemáte ešte darček na vianoce pre svojich blízkych? Ponúkame Vám Monografiu obce.

V júni 2018 uzrela svetlo sveta nová monografia o našej obci. Tešíme sa tejto krásnej publikácii, ku ktorej vzniku ste prispeli aj vy - občania našej obce. Ďakujeme! Pre všetkých záujemcov, ktorí by si ju chceli zakúpiť je k dispozícií na obecnom úrade. Cena je € 20,--.

Detail

01.12.2018

Vianočný koncert "Za koľade džnkujeme" 1

Vianočný koncert "Za koľade džnkujeme"

Folklórna skupina Svrčinka, za podpory farského a obecného úradu Svrčinovec, Vás všetkých srdečne pozýva na vianočný koncert, ktorý sa uskutoční v sobotu 29.12.2018 o 17.00 hod v Kultúrnom dome vo Svrčinovci. Výťažok z koncertu bude venovaný na charitatívne účely.

Detail

01.12.2018

Zubná lekárka - oznam 1

Zubná lekárka nebude ordinovať

Oznamujeme Vám, že zubná lekárka MDDr. Monika Schmidt nebude ordinovať od 24.12.2018 do 06.01.2019 z dôvodu čerpania dovolenky. Ordinovať začne v pondelok 07.01.2019. Zástup: bolesti - MUDr. Džupa /Čadca/

Detail

30.11.2018

Materská škola zatvorená 1

Materská škola zatvorená počas vianočných prázdnin

Riaditeľka MŠ Svrčinovec oznamuje rodičom, že so súhlasom zriaďovateľa, bude z dôvodu nedostatočného záujmu o prevádzku počas vianočných prázdnin, materská škola zatvorená od 27.12.2018 do 04.01.2019. Prevádzka opäť začne v pondelok 07.01.2019.

Detail

29.11.2018

Športové ihriska opäť otvorené pre verejnosť 1

Športové ihriska cez zimné obdobie zatvorené

Oznamujeme Vám, že športový areál /hokejbalové ihrisko a umelá tráva/ bude počas zimného obdobia v dobe od 01.12.2018 do 01.04.2019 pre verejnosť zatvorený.

Detail

16.11.2018

Relácia o našej obci v Rádiu Regina 1

Relácia o našej obci v Rádiu Regina

Vážení občania, v nedeľu 18.11.2018 o 11.00 hod ste si mohli vypočuť hodinovú reláciu "Zvony nad krajinou", ktorú pripravilo Rádio Regina Stred /frekvencia 100,1 MHz/ s našimi občanmi o Obci Svrčinovec. Vypočujte si ju aj na našej web stránke.

Detail

14.11.2018

Usmernenie k zabíjačkam pre súkromnú domácu spotrebu 1

Usmernenie k zabíjačkam pre súkromnú domácu spotrebu

Regionálna veterinárna a potravinová správa Čadca vydáva usmernenie pre chovateľov, vlastníkov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz a zveri z farmového chovu o povinnosti ohlasovania domácej zabíjačky na súkromnú spotrebu deň vopred. Povinnosťou vlastníka zveri je aj zabezpečiť odber vzoriek. Náklady spojené s laboratórnym vyšetrením sú hradené Štátnou veterinárnou a potravinovou správou.

Detail

12.11.2018

Upozornenie chovateľom ošípaných 1

Upozornenie chovateľom ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa Čadca v nadväznosti na aktuálny vývoj situácie vo výskyte AMO /africký mor ošípaných/ v okolitých krajinách, a s tým súvisiace možné zavlečenie nákazy aj na územie SR, žiada občanov o povinnosti registrácie chovu ošípaných už od 1 ks a viac aj na vlastnú spotrebu.

Detail

11.11.2018

Výsledky komunálnych volieb v obci 1

Výsledky komunálnych volieb v obci

Oboznámte sa s výsledkami komunálnych volieb v obci, ktoré sa konali 10.11.2018.

Detail

31.10.2018

Slovenská pošta - zmena hodín pre verejnosť 1

Slovenská pošta - zmena hodín pre verejnosť

Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica Vám oznamuje zmenu hodín pre verejnosť na Pošte Svrčinovec od 01.11.2018.

Detail

10.10.2018

Dotácia na Hasičskú zbrojnicu 1

Dotácia na Hasičskú zbrojnicu

V týchto dňoch bola medzi Obcou Svrčinovec a Ministerstvom vnútra SR podpísaná zmluva o poskytnutí dotácie vo výške € 30 000,-- na modernizáciu hasičskej zbrojnice. Spolufinancovanie obce je 10 %. Pôjde o stavebné úpravy priestorov v bytovom dome súp. č. 857 využívané ako hasičská zbrojnica. Predpoklad realizácie prác bude podľa ukončenia verejného obstarávania.

Detail

16.09.2018

Ponuka služieb 1

Ponuka služieb

Oznamujeme Vám, že Centrum sociálnych služieb Fantázia začína od 01.10.2018 v priestoroch pracoviska Belanského 12/8 v Kysuckom Novom Meste a pracoviska v Hornom Vadičove 54 poskytovať "špecializované sociálne poradenstvo", zamerané hlavne pre občanov s Alzheimerovým ochorením a pre dospelých občanov s mentálnym postihnutím rôzneho stupňa, ich rodiny, príbuzných a iné ich blízke osoby z okresov Kysucké Nové Mesto, Čadca a Žilina. Všetky služby sú bezplatné.

Detail

28.12.2018

Vianočné turnaje 1

Vianočné turnaje

Pozývame Vás na vianočné turnaje 2018.

Detail

29.12.2018

Vianočný koncert "Za koľade džnkujeme" 1

Vianočný koncert "Za koľade džnkujeme"

FSk Svrčinka, za podpory farského a obecného úradu Svrčinovec, Vás srdečne pozýva na Vianočný koncert "Za koľade džnkujeme".

Detail