Navigácia

Obsah

Predstavenie obce

svrčinovecObec Svrčinovec leží na severe Slovenska na území horných Kysúc v povodí rieky Čerňanky. Obec susedí s okresným mestom Čadca a obcou Českej republiky Mostami u Jablunkova. Cez Svrčinovec prechádzajú dve významné železničné trasy medzinárodného významu. Košicko-bohumínska trať smeruje do Čiech, druhá ide zo Žiliny, cez Skalité do Poľska. Rozloha územia obce Svrčinovec je 1 574 ha a počet obyvateľov v súčasnosti žijúcich v obci je 3406 /stav k 31.12.2018/. V roku 2018 sme si pripomenuli 405. výročie prvej písomnej zmienky o obci Svrčinovec.

 

VITAJTE NA STRÁNKE OBCE SVRČINOVEC, ŽELÁME VÁM KRÁSNY DEŇ A ÚSMEV NA TVÁRI!

 

Myšlienka dňa: "Lepšie je povedať pravdu i za cenu sĺz, ako klamať kvôli úsmevu." /neznámy autor/

 

09.10.2019

Október - mesiac úcty k starším 2

Október - mesiac úcty k starším

Obecný úrad pripravil pri príležitosti mesiaca úcty k starším slávnostné posedenie, ktoré sa bude konať v nedeľu 27.10.2019 o 15.00 hod v kultúrnom dome. V programe vystúpi Folklórna skupina Svrčinka. Srdečne Vás pozývame!

Detail

08.10.2019

Národné dni podpory ekonomiky Slovenska 1

Národné dni podpory ekonomiky Slovenska

Od 14.10. do 20.10.2019 prebiehajú Národné dni na podporu ekonomiky Slovenska s výzvou, aby sa občania aktívne zapojili do tejto kamapane a nakupovali slovenské výrobky.

Detail

07.10.2019

Zber elektroodpadu a veľkoobjemového odpadu 1

Zber elektroodpadu a veľkoobjemového odpadu

V dňoch 14.10.2019 až 17.10.2019 /pondelok - štvrtok/ bude v našej obci prebiehať zber elektroodpadu a veľkoobjemového odpadu.

Detail

07.10.2019

Zber drobného stavebného odpadu 1

Zber drobného stavebného odpadu

V piatok 18.10.2019 od 07.00 - do 13.00 hod. bude v našej obci prebiehať zber drobného stavebného odpadu.

Detail

07.10.2019

Zber papiera 1

Zber papiera

V piatok 18.10.2019 bude v našej obci prebiehať zber papiera.

Detail

04.10.2019

Pozor! - uzávierka cesty Pod Grapami a U Blažkov 1

Pozor! - uzávierka cesty Pod Grapami a U Blažkov

ŽSR Bratislava oznamujú občanom, že od pondelka 07.10.2019 začínajú s opravou betónovej klenby na železničnom moste v km 283,156 v osade Pod Grapami a U Blažkov. Z uvedeného dôvodu bude odstavená cesta pod uvedeným železničným mostom. Stavenisko bude zabezpečené výstražnými značkami. Obchádzka bude možná cez úrovňové priecestie cca 100 m nad uvedeným mostom. Ďakujeme za pochopenie!

Detail

02.10.2019

Prerušenie distribúcie elektriny na Závrší - Škradné 1

Prerušenie distribúcie elektriny na Závrší

V stredu 06.11.2019 od 09.30 - do 15.30 hod bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy v časti obce Závršie.

Detail

17.09.2019

Ukončenie zberu šatstva 1

Ukončenie zberu šatstva v našej obci

Oznamujeme občanom, že bohužiaľ, zber textilu v našej obci organizácia "Pomocný anjel" ukončila, nakoľko je pre nich finančne stratový. Z uvedeného dôvodu zberná nádoba už v našej obci nie je. Obec Svrčinovec sa však bude snažiť čo najskôr získať novú zbernú nádobu na zber textilu a ponúknuť spoluprácu inej organizácií. Za pochopenie ďakujeme a zároveň žiadame občanov, aby zatiaľ neuskladňovali nepotrebný textil na miesto, kde bol pôvodný kontajner!

Detail

17.09.2019

Otvorenie nového zariadenia pre seniorov 1

Otvorenie nového zariadenia pre seniorov

Na 01.10.2019 je otvorené nové Zariadenia pre seniorov DOMOV ŽIVOTA v Banskej Štiavnici. V prípade Vášho záujmu bližšie informácie získate na tel. čísle 0904 456 789.

Detail

10.09.2019

Skúška sirény 1

Termíny akustického preskúšania sirén v roku 2019

Pravidelné preskúšanie systému varovania v našej obci sa najbližšie uskutoční v piatok 08.11.2019 o 12.00 hod dvojminútovým stálym tónom sirény.

Detail

05.09.2019

Voľné nebytové priestory v AB 200 1

Voľné nebytové priestory v AB 200

Obec Svrčinovec ponúka od 01.02.2019 na prenájom voľné nebytové priestory /bývalá detská ambulancia/ o výmere 51,5 m2. Ďalej ponúka od 01.01.2020 na prenájom voľné nebytové priestory o výmere 16 m2 /bývalé nechtové štúdium/. Záujemcovia o uvedené nebytové priestory sa môžu prihlásiť na obecnom úrade u Mgr. Fonšovej.

Detail

04.09.2019

Harmonogram bezpríspevkových odberov na  október 2017 1

Harmonogram bezpríspevkových odberov na október 2019

Odbery sa uskutočňujú vždy v pondelok, utorok, štvrtok a piatok od 06.00 hod do 09.00 hod na hematologicko-transfúznom oddelení v KNsP Čadca. Termíny sú záväzné a prípadnú zmenu treba dohodnúť s MUDr. Petrom Chudým, PhD.. Je potrebné upozorniť darcov na dodržiavanie potrebnej diéty a ostatných indikácií pred odberom.

Detail

03.09.2019

Oznam 1

Oznam

Na základe viacerých osobných dotazov občanov Vám oznamujeme, že Obec Svrčinovec NEVYDÁVA žiadne povolenky, či súhlas na vjazd či prejazd prístupovou cestou k výstavbe diaľnice v časti za tunelom U Kvaka smer Čadca.

Detail

20.08.2019

Otvorený list pani starostke, poslancom a obyvateľom Svrčinovca 1

Otvorený list pani starostke, poslancom a obyvateľom Svrčinovca

Dňa 20.08.2018 bol na obecný úrad doručený otvorený list od obyvateľov Závršia, ktorý vznikol ako reakcia na žiadosť občanov U Mišov, ktorí petíciou vyjadrili nesúhlas s vybudovaním cesty na Závršie.

Detail

05.08.2019

INECO - finančné zdravie a údaje o hospodárení miest, obcí a VÚC 1

INECO - finančné zdravie a údaje o hospodárení miest, obcí a VÚC

Na web stránke INECO si môžete pozrieť prehľad a údaje o hospodárení miest, obcí a VÚC za roky 2006 - 2018. Taktiež aj údaje o našej obci.

Detail

27.10.2019

Mesiac úcty k starším 1

Mesiac úcty k starším

V nedeľu 27.10.2019 Vás pozývame na spoločenské posedenie ku mesiacu úcty k starším.

Detail

23.11.2019

Katarínsky ples 1

Katarínsky ples

V sobotu 23.11.2019 Vás pozývame na tradičný katarínsky ples.

Detail

29.11.2019

Tvorivé dielne 1

Tvorivé dielne

V piatok 29.11.2019 Vás pozývame na tvorivé dielne.

Detail

06.12.2019

Mikuláš 1

Mikuláš

V piatok 06.12.2019 Vás pozývame na mikulášske trhy a rozsvietenie vianočného stromčeka.

Detail

14.12.2019

Adventný koncert 1

Adventný koncert

V sobotu 14.12.2019 Vás pozývame na adventný koncert.

Detail