Navigácia

Obsah

Predstavenie obce

svrčinovecObec Svrčinovec leží na severe Slovenska na území horných Kysúc v povodí rieky Čerňanky. Obec susedí s okresným mestom Čadca a obcou Českej republiky Mostami u Jablunkova. Cez Svrčinovec prechádzajú dve významné železničné trasy medzinárodného významu. Košicko-bohumínska trať smeruje do Čiech, druhá ide zo Žiliny, cez Skalité do Poľska. Rozloha územia obce Svrčinovec je 1 574 ha a počet obyvateľov v súčasnosti žijúcich v obci je 3424 /stav k 31.12.2017/. V roku 2018 si pripomíname 405. výročie prvej písomnej zmienky o obci Svrčinovec.

 

VITAJTE NA STRÁNKE OBCE SVRČINOVEC, ŽELÁME VÁM KRÁSNY DEŇ A ÚSMEV NA TVÁRI!

 

Myšlienka dňa:  "Pri nezhode s milovanými sa dohaduj len o aktuálnej situácií. NIKDY nevyťahuj minulosť!" /Dalajláma/

 

02.12.2018

Advent 2018

Advent 2018

16.12.2018 - tretia adventná nedeľa

Detail

01.12.2018

Kalendár Obce Svrčinovec 2019 1

Kalendár Obce Svrčinovec 2019

Obec Svrčinovec sa v tomto roku po prvýkrát rozhodla vydať obecný kalendár. Inšpiráciu sme prevzali od okolitých obcí, ktoré s vydávaním takéhoto kalendára majú dobré skúsenosti. Stolový kalendár kultúrnych, spoločenských, náboženských a športových podujatí obce na rok 2019 zahŕňa celú škálu podujatí, poriadaných na území obce. Kalendár bude distribuovaný do každého rodinného domu podľa súpisných čísel.

Detail

01.12.2018

Cestovný poriadok ŽSR 1

Cestovný poriadok ŽSR

Oboznámte sa s novým cestovným poriadkom príchodov a odchodov vlakov od 09.12.2018 do 14.12.2019. Obec Svrčinovec viackrát pripomienkovala návrh cestovného poriadku /pridanie vlakov/, avšak neboli naše pripomienky akceptované.

Detail

01.12.2018

Príhovor starostky obce  1

Príhovor starostky obce

Príhovor starostky obce Mgr. Renáty Majchrákovej na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva, konaného dňa 05.12.2018.

Detail

01.12.2018

Monografia obce Svrčinovec 1

Nemáte ešte darček na vianoce pre svojich blízkych? Ponúkame Vám Monografiu obce.

V júni 2018 uzrela svetlo sveta nová monografia o našej obci. Tešíme sa tejto krásnej publikácii, ku ktorej vzniku ste prispeli aj vy - občania našej obce. Ďakujeme! Pre všetkých záujemcov, ktorí by si ju chceli zakúpiť je k dispozícií na obecnom úrade. Cena je € 20,--.

Detail

01.12.2018

Vianočný koncert "Za koľade džnkujeme" 1

Vianočný koncert "Za koľade džnkujeme"

Folklórna skupina Svrčinka, za podpory farského a obecného úradu Svrčinovec, Vás všetkých srdečne pozýva na vianočný koncert, ktorý sa uskutoční v sobotu 29.12.2018 o 17.00 hod v Kultúrnom dome vo Svrčinovci. Výťažok z koncertu bude venovaný na charitatívne účely.

Detail

30.11.2018

Riaditeľské voľno v ZŠ 1

Riaditeľské voľno v ZŠ

Riaditeľstvo ZŠ vo Svrčinovci Vám oznamuje, že v pondelok 17.12.2018 bude žiakom 1. až 9. ročníka udelené riaditeľské voľno z organizačných dôvodov.

Detail

30.11.2018

Materská škola zatvorená 1

Materská škola zatvorená počas vianočných prázdnin

Riaditeľka MŠ Svrčinovec oznamuje rodičom, že so súhlasom zriaďovateľa, bude z dôvodu nedostatočného záujmu o prevádzku počas vianočných prázdnin, materská škola zatvorená od 27.12.2018 do 04.01.2019. Prevádzka opäť začne v pondelok 07.01.2019.

Detail

29.11.2018

Športové ihriska opäť otvorené pre verejnosť 1

Športové ihriska cez zimné obdobie zatvorené

Oznamujeme Vám, že športový areál /hokejbalové ihrisko a umelá tráva/ bude počas zimného obdobia v dobe od 01.12.2018 do 01.04.2019 pre verejnosť zatvorený.

Detail

16.11.2018

Relácia o našej obci v Rádiu Regina 1

Relácia o našej obci v Rádiu Regina

Vážení občania, v nedeľu 18.11.2018 o 11.00 hod ste si mohli vypočuť hodinovú reláciu "Zvony nad krajinou", ktorú pripravilo Rádio Regina Stred /frekvencia 100,1 MHz/ s našimi občanmi o Obci Svrčinovec. Vypočujte si ju aj na našej web stránke.

Detail

14.11.2018

Usmernenie k zabíjačkam pre súkromnú domácu spotrebu 1

Usmernenie k zabíjačkam pre súkromnú domácu spotrebu

Regionálna veterinárna a potravinová správa Čadca vydáva usmernenie pre chovateľov, vlastníkov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz a zveri z farmového chovu o povinnosti ohlasovania domácej zabíjačky na súkromnú spotrebu deň vopred. Povinnosťou vlastníka zveri je aj zabezpečiť odber vzoriek. Náklady spojené s laboratórnym vyšetrením sú hradené Štátnou veterinárnou a potravinovou správou.

Detail

12.11.2018

Upozornenie chovateľom ošípaných 1

Upozornenie chovateľom ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa Čadca v nadväznosti na aktuálny vývoj situácie vo výskyte AMO /africký mor ošípaných/ v okolitých krajinách, a s tým súvisiace možné zavlečenie nákazy aj na územie SR, žiada občanov o povinnosti registrácie chovu ošípaných už od 1 ks a viac aj na vlastnú spotrebu.

Detail

11.11.2018

Výsledky komunálnych volieb v obci 1

Výsledky komunálnych volieb v obci

Oboznámte sa s výsledkami komunálnych volieb v obci, ktoré sa konali 10.11.2018.

Detail

31.10.2018

Slovenská pošta - zmena hodín pre verejnosť 1

Slovenská pošta - zmena hodín pre verejnosť

Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica Vám oznamuje zmenu hodín pre verejnosť na Pošte Svrčinovec od 01.11.2018.

Detail

10.10.2018

Dotácia na Hasičskú zbrojnicu 1

Dotácia na Hasičskú zbrojnicu

V týchto dňoch bola medzi Obcou Svrčinovec a Ministerstvom vnútra SR podpísaná zmluva o poskytnutí dotácie vo výške € 30 000,-- na modernizáciu hasičskej zbrojnice. Spolufinancovanie obce je 10 %. Pôjde o stavebné úpravy priestorov v bytovom dome súp. č. 857 využívané ako hasičská zbrojnica. Predpoklad realizácie prác bude podľa ukončenia verejného obstarávania.

Detail

28.12.2018

Vianočné turnaje 1

Vianočné turnaje

Pozývame Vás na vianočné turnaje 2018.

Detail

29.12.2018

Vianočný koncert "Za koľade džnkujeme" 1

Vianočný koncert "Za koľade džnkujeme"

FSk Svrčinka, za podpory farského a obecného úradu Svrčinovec, Vás srdečne pozýva na Vianočný koncert "Za koľade džnkujeme".

Detail