Navigácia

Obsah

Predstavenie obce

svrčinovecObec Svrčinovec leží na severe Slovenska na území horných Kysúc v povodí rieky Čerňanky. Obec susedí s okresným mestom Čadca a obcou Českej republiky Mostami u Jablunkova. Cez Svrčinovec prechádzajú dve významné železničné trasy medzinárodného významu. Košicko-bohumínska trať smeruje do Čiech, druhá ide zo Žiliny, cez Skalité do Poľska. Rozloha územia obce Svrčinovec je 1 574 ha a počet obyvateľov v súčasnosti žijúcich v obci je 3385 /stav k 31.12.2019/. V roku 2018 sme si pripomenuli 405. výročie prvej písomnej zmienky o obci Svrčinovec.

 

VITAJTE NA STRÁNKE OBCE SVRČINOVEC, ŽELÁME VÁM KRÁSNY DEŇ A ÚSMEV NA TVÁRI!

 

16.01.2021

Meteorologické výstrahy 1

Meteorologické výstrahy - 2. stupeň pred mrazom

SHMÚ varuje pred nízkymi teplotami od 17.01.2021 od 22.00 hod do 18.01.2021 do 10.00 hod. Očakáva sa dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu od -20 do -25 °C. Nízka teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a fyzické aktivity v exteriéroch.

Detail

13.01.2021

Obecný úrad zatvorený 1

Obecný úrad zatvorený

Obecný úrad vo Svrčinovci bude z dôvodu prevencie pred šíriacim sa koronavírusom zatvorený pre verejnosť od 04.01.2021 do 24.01.2021. Vybavovať sa budú iba záležitosti v nevyhnutných prípadoch. S Obcou komunikujte telefonicky alebo elektronicky, všetky informácie a kontakty na jednotlivé oddelenia nájdete na web stránke obce www.svrcinovec.sk. Počas tohto obdobia sa budú každú stredu vybavovať záležitosti na obecnom úrade len do 15.00 hod. Ďakujeme za pochopenie!

Detail

12.01.2021

Kalendár na rok 2022 1

Kalendár na rok 2022

Máte doma aktuálne fotografie prírody z našej obce? Ak nie, môžete ich vyhotoviť a podeliť sa o svoje pekné zážitky zachytené na vlastnej fotografii pri potulkách v prírode po našej obci a zaslať na našu e-mailovú adresu počas tohto roka. Radi by sme potom na konci roka pripravili obecný kalendár na rok 2022 s vašimi najzaujímavejšími fotografiami. Ďakujeme a už teraz sa tešíme na Vaše úžasné zábery!

Detail

11.01.2021

Návrat žiakov do škôl 1

Návrat žiakov do škôl

Dištančné vzdelávanie pokračuje aj budúci týždeň. Deti a žiaci sa od pondelka 18.01.2021 do škôl zatiaľ nevrátia. Vyplýva to z pretrvávajúcej epidemiologickej situácie. Pokračovať preto budú v dištančnom vzdelávaní v režime, ako doteraz.

Detail

10.01.2021

SEVAK upozorňuje na mrazy! 1

SEVAK upozorňuje na mrazy!

Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie si vzhľadom k prebiehajúcim mrazom dovoľuje opätovne upozorniť svojich odberateľov na riziko zamrznutia nezabezpečených vodomerov a vnútorných vodovodných inštalácií. Odporúča, aby si odberatelia skontrolovali vodomerné šachty a suterény nehnuteľností a vykonali potrebné opatrenia. Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie ďakuje za pochopenie!

Detail

03.01.2021

Určenie kontaktných miest 2

Určenie kontaktného miesta

Prvé plne elektronické sčítanie obyvateľov bude prebiehať od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. Nemôžete sa sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby? Navštívte preto kontaktné miesto, kde Vám naši asistenti radi pomôžu. V obci Svrčinovec bude zriadené jedno kontaktné miesto...

Detail

02.01.2021

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce 1

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce

Obecné zastupiteľstvo vo Svrčinovci v súlade s § 18 Zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov vyhlasuje výberové konanie a voľbu Hlavného kontrolóra Obce Svrčinovec...

Detail

02.01.2021

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 3

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 na Slovensku je založené na novom koncepte. Na Slovensku prvýkrát v histórii dôjde k zmene spôsobu sčítania a namiesto tradičného sčítania sa uskutoční integrované sčítanie, ktoré je z hľadiska použitých metód kombinovaným sčítaním...

Detail

02.01.2021

Platenie dane a poplatkov v roku 2018 1

Platenie daní a poplatkov v roku 2021

Oznamujeme občanom, že dane, poplatky za TKO, ako aj cintorínske poplatky bude možné platiť na obecnom úrade od 01. marca 2021.

Detail

31.12.2020

Plán vianočných opatrení - COVID-19 2

Nové opatrenia od 01.01.2021 - COVID-19

Od 1. januára 2021 od 5.00 hod začína tvrdý lockdown, ktorý potrvá do 24.01.2021. Počas tohto obdobia je zákaz vychádzania! Zakazujú sa akékoľvek návštevy, prevádzkovanie lyžiarskych stredísk, ubytovanie hostí v hoteloch či otvorenie kostolov pre verejnosť. Zakázané tiež bude konzumovať jedlo v exteriéri prevádzok, ale bude povolené fungovanie služby "vezmi so sebou". Pobyt v prírode sa povoľuje len v rámci okresu a zamestnanie, ak je to možné, iba formou home office.

Detail

29.12.2020

Núdzový stav na Slovensku 1

Núdzový stav na Slovensku

Vláda SR schválila v utorok 29.12.2020 ďalšie predĺženie núdzového stavu o ďalších 40 dní na celom území SR, t.j. do 07.02.2021.

Detail

28.12.2020

Priznanie k dani treba doručiť do konca januára 1

Priznanie k dani treba doručiť do konca januára 2021

Oznam je smerovaný všetkým občanom, ktorí v roku 2020 nadobudli, resp. predali nehnuteľný majetok alebo im bolo vydané kolaudačné, stavebné povolenie a povolenie k drobnej stavbe.

Detail

09.12.2020

Informácia o kompostovaní 1

Informácia o kompostovaní

Vážení občania, ustanovenia Zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ukladajú obci, okrem iných povinností, aj povinnosť zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad sa nevzťahuje na obec, ktorá preukáže, že 100 % obyvateľov obce kompostuje vlastný odpad. V záujme splnenia povinností ukladaných zákonom o odpadoch a zároveň využijúc zákonom stanovenú výnimku prikladáme prehlásenie, ktoré je potrebné...

Detail

08.12.2020

Výzva na predloženie ponuky 1

Výzva na predloženie ponuky

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. v rámci prieskumu trhu si dovoľuje požiadať o predloženie ponuky na predmet "Zmluvný predaj cestovných dokladov v tarifnom bode Svrčinovec", a to najneskôr do 12.02.2021...

Detail

07.12.2020

SSD, a.s. - nové on-line služby 1

SSD, a.s. - nové on-line služby

SSD, a.s. Žilina informuje občanov, že elektrickú prípojku, ale aj iné žiadosti súvisiace s distribúciou elektriny už môžu vybaviť aj online. Vďaka tomu je administratíva rýchlejšia, ale aj jednoduchšia.

Detail

Novinky o koronavíruse a ďalšie aktuality z nášho webu.
Stačí si stiahnuť mobilnú aplikáciu.
×
Viac informácií