Navigácia

Obsah

Predstavenie obce

svrčinovecObec Svrčinovec leží na severe Slovenska na území horných Kysúc v povodí rieky Čerňanky. Obec susedí s okresným mestom Čadca a obcou Českej republiky Mostami u Jablunkova. Cez Svrčinovec prechádzajú dve významné železničné trasy medzinárodného významu. Košicko-bohumínska trať smeruje do Čiech, druhá ide zo Žiliny, cez Skalité do Poľska. Rozloha územia obce Svrčinovec je 1 574 ha a počet obyvateľov v súčasnosti žijúcich v obci je 3385 /stav k 31.12.2019/. V roku 2018 sme si pripomenuli 405. výročie prvej písomnej zmienky o obci Svrčinovec.

 

VITAJTE NA STRÁNKE OBCE SVRČINOVEC, ŽELÁME VÁM KRÁSNY DEŇ A ÚSMEV NA TVÁRI!

 

25.11.2020

Mikulášske trhy tento rok nebudú 1

Mikulášske trhy tento rok nebudú

V zmysle Usmernenia Úradu verejného zdravotníctva SR Mikulášske trhy tento rok v našej obci nebudú z dôvodu pretrvávajúcej mimoriadnej situácie v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19.

Detail

24.11.2020

Bezpečnosť detí v on-line priestore 4

Bezpečnosť detí v on-line priestore

Viete, ako trávia Vaše deti čas na internete? Viete, s kým sú v kontakte a aké informácie o sebe a svojom súkromní zdieľajú verejne? Máte vedomosť o tom, či sa zapájajú do diskusií? V on-line prostredí na deti a mládež okrem pozitívnych informácií striehne veľa rizík. Patrí medzi ne sexuálne obťažovanie, šikanovanie, vydieranie a mnoho ďalších. Ako týmto rizikám predchádzať a ako sa o nich s tými najzraniteľnejšími rozprávať...?

Detail

22.11.2020

Ďakujeme!

Ďakujeme!

Niekoľko údajov z celoplošného testovania na COVID-19 v našej obci...

Detail

21.11.2020

Udelenie vyznamenania 1

Udelenie vyznamenania

Najvyšším ocenením mnohonásobných darcov krvi už nie je Diamantová plaketa profesora MUDr. Jana Janského, ale Medaila profesora MUDr. Jána Kňazovického. Udeľuje sa ženám za 80 a mužom za 100 odberov. Slovenský Červený kríž - Územný spolok Čadca sa ju rozhodol v tomto roku odovzdať nášmu spoluobčanovi p. Pavlovi Grochalovi od Mišov za 100 násobné darovanie krvi. Ďakujeme!

Detail

16.11.2020

Nové opatrenia vlády od 16.11.2020 1

Nové opatrenia vlády od 16.11.2020

Oboznámte sa s novými opatreniami vlády od pondelka 16.11.2020...

Detail

11.11.2020

Núdzový stav na Slovensku 1

Núdzový stav na Slovensku

Vláda SR schválila od 01.10.2020 vyhlásenie núdzového stavu na Slovensku na 45 dní. Uznesením vlády SR č. 718 sa núdzový stav predlžuje od 15.11.2020 o ďalších 45 dní.

Detail

09.11.2020

POZOR - SEVAK, a.s. začína v obci kontrolu 1

POZOR - SEVAK, a.s. začína v obci kontrolu

SEVAK, a.s. Čadca oznamuje občanom, že bude v našej obci od 09.11.2020 kontrolovať a zisťovať neoprávnené vypúšťanie vôd povrchového odtoku zo striech nehnuteľností do verejnej kanalizácie, ktorá je v ich správe.

Detail

08.11.2020

COVID-19 - zmeny na hraniciach 1

COVID-19 - zmeny na hraniciach

Od 26. novembra 2020 dochádza k zmenám v karanténnych povinnostiach osôb po vstupe na územie SR...

Detail

06.11.2020

Žiadosť o pandemické nemocenské 1

Žiadosť o pandemické nemocenské

Sociálna poisťovňa zverejnila na svojej webovej stránke a súčasne aj na portáli slovensko.sk elektronickú verziu formulára žiadosti o pandemické nemocenské...

Detail

03.11.2020

"Potvrdenie o žití" - usmernenie 1

"Potvrdenie o žití" - usmernenie pre dôchodcov

Česká správa sociálního zabezpečení oznamuje dôchodcom, poberajúcim dôchodok z Českej republiky, že vlastnoručný podpis na Potvrdení o žití nemusí byť overený! Tlačivo treba vypísať, vlastnoručne podpísať a na miesto úradnej pečiatky je potrebné napísať text "Nie je možné úradne overiť z dôvodu COVID-19, úrady sú zatvorené". Vyplnené tlačivo treba poslať poštou alebo e-mailom.

Detail

31.10.2020

Monografia obce Svrčinovec 1

Ponúkame Vám Monografiu obce

Nemáte ešte monografiu o našej obci, ktorá v júni 2018 uzrela svetlo sveta? Pre záujemcov, ktorí by si ju chceli zakúpiť je stále k dispozícií na obecnom úrade, napr. aj ako darček k blížiacim sa Vianociam. Cena je € 20,--.

Detail

27.10.2020

Zmena dopravy počas krízovej situácie 1

Prímestská autobusová doprava

Žilinský samosprávny kraj - odbor dopravy Žilina informuje občanov o zmene režimu prevádzkovania spojov v pravidelnej prímestskej autobusovej doprave, vykonávanej dopravnými spoločnosťami ARRIVA Liorbus, a.s. a SAD Žilina, a.s., s platnosťou od 30.10.2020...

Detail

21.10.2020

Dištančné vzdelávanie v našej ZŠ 1

Dištančné vzdelávanie v našej ZŠ

V dôsledku zhoršenej epidemiologickej situácie sa mení organizácia vyučovania v základnej škole následovne...

Detail

12.10.2020

POZOR - zákaz zhromažďovania sa! 1

POZOR - zákaz zhromažďovania sa!

Vláda SR prijala Uznesením č. 645, s účinnosťou od 13.10.2020, zákaz zhromažďovania sa viac ako 6 osôb, okrem osôb žijúcich v spoločnej domácnosti... Zákaz zhromažďovania si nezamieňajte so zákazom organizovania hromadných podujatí, ktoré sú zakázané v celom rozsahu a ktorých obsahové znenie upravuje opatrenie ÚVZ SR (aktuálne do 30 osôb svadby, krsty, kary) a od 15.10.2020 1 osoba na 15 m2.

Detail

12.10.2020

COVID-19 - nové opatrenia v obci 1

COVID-19 - opatrenia v obci

Obec Svrčinovec prijala ďalšiu sériu preventívnych opatrení v súvislosti s COVID-19 od 12.10.2020...

Detail

27.11.2020

Tvorivé dielne 1

Tvorivé dielne - ZRUŠENÉ

akcia zrušená

Detail

02.12.2020

20. výročie posviacky kaplnky na Závrší 1

20. výročie posviacky kaplnky na Závrší

V stredu 02.12.2020 si pripomenieme 20. výročie posviacky kaplnky na Závrší.

Detail

28.12.2020

Vianočné turnaje 1

Vianočné turnaje - ZRUŠENÉ!

Akcia zrušená!

Detail

Novinky o koronavíruse a ďalšie aktuality z nášho webu.
Stačí si stiahnuť mobilnú aplikáciu.
×
Viac informácií