Navigácia

Obsah

Predstavenie obce

svrčinovecObec Svrčinovec leží na severe Slovenska na území horných Kysúc v povodí rieky Čerňanky. Obec susedí s okresným mestom Čadca a obcou Českej republiky Mostami u Jablunkova. Cez Svrčinovec prechádzajú dve významné železničné trasy medzinárodného významu. Košicko-bohumínska trať smeruje do Čiech, druhá ide zo Žiliny, cez Skalité do Poľska. Rozloha územia obce Svrčinovec je 1 574 ha a počet obyvateľov v súčasnosti žijúcich v obci je 3424 /stav k 31.12.2017/. V roku 2018 si pripomíname 405. výročie prvej písomnej zmienky o obci Svrčinovec.

 

VITAJTE NA STRÁNKE OBCE SVRČINOVEC, ŽELÁME VÁM KRÁSNY DEŇ A ÚSMEV NA TVÁRI!

 

Myšlienka dňa:  "Medzi priateľmi môžete nájsť práve tých najväčších zradcov." /Jaroslav Hašek/

 

16.11.2018

Relácia o našej obci v Rádiu Regina 1

Relácia o našej obci v Rádiu Regina

Vážení občania, v nedeľu 18.11.2018 o 11.00 hod si môžete vypočuť hodinovú reláciu "Zvony nad krajinou", ktorú pripravilo Rádio Regina Stred /frekvencia 100,1 MHz/ s našimi občanmi o Obci Svrčinovec.

Detail

14.11.2018

Usmernenie k zabíjačkam pre súkromnú domácu spotrebu 1

Usmernenie k zabíjačkam pre súkromnú domácu spotrebu

Regionálna veterinárna a potravinová správa Čadca vydáva usmernenie pre chovateľov, vlastníkov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz a zveri z farmového chovu o povinnosti ohlasovania domácej zabíjačky na súkromnú spotrebu deň vopred. Povinnosťou vlastníka zveri je aj zabezpečiť odber vzoriek. Náklady spojené s laboratórnym vyšetrením sú hradené Štátnou veterinárnou a potravinovou správou.

Detail

12.11.2018

Upozornenie chovateľom ošípaných 1

Upozornenie chovateľom ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa Čadca v nadväznosti na aktuálny vývoj situácie vo výskyte AMO /africký mor ošípaných/ v okolitých krajinách, a s tým súvisiace možné zavlečenie nákazy aj na územie SR, žiada občanov o povinnosti registrácie chovu ošípaných už od 1 ks a viac aj na vlastnú spotrebu.

Detail

11.11.2018

Výsledky komunálnych volieb v obci 1

Výsledky komunálnych volieb v obci

Oboznámte sa s výsledkami komunálnych volieb v obci, ktoré sa konali 10.11.2018.

Detail

02.11.2018

SuperOčko - bezplatné meranie zraku 1

SuperOčko - bezplatné meranie zraku

Vo štvrtok 29.11.2018 od 09.00 - do 10.30 hod Vás pozývame na zdravotnícku akciu "bezplatné meranie zraku" do zasadačky obecného úradu. Už nemusíte čakať, kvalifikovaný odborník z Občianskeho združenia SuperOčko z Popradu Vám zadarmo zmeria zrak a odporučí dioptrie.

Detail

01.11.2018

Katarínsky ples 1

Katarínsky ples

Obec Svrčinovec poriada v sobotu 17.11.2018 tradičný "Katarínsky ples" so začiatkom o 19.00 hod. v kultúrnom dome. Predpredaj vstupeniek u Bc. Cyprichovej od 05.11.2018. Do tanca bude hrať kapela Primator. Vstupné EUR 20,--/osoba.

Detail

31.10.2018

Slovenská pošta - zmena hodín pre verejnosť 1

Slovenská pošta - zmena hodín pre verejnosť

Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica Vám oznamuje zmenu hodín pre verejnosť na Pošte Svrčinovec od 01.11.2018.

Detail

31.10.2018

Riaditeľské voľno v ZŠ 1

Riaditeľské voľno v ZŠ

Riaditeľstvo ZŠ vo Svrčinovci Vám oznamuje, že v stredu 21.11.2018 bude žiakom 6. ročníka udelené riaditeľské voľno z organizačných dôvodov - testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ.

Detail

11.10.2018

Prerušenie distribúcie elektriny na Závrší - Škradné 1

Prerušenie distribúcie elektriny U Blažkov

Vo štvrtok 29.11.2018 od 07.00 - do 17.00 hod bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy v časti obce U Blažkov.

Detail

11.10.2018

Prerušenie distribúcie elektriny pod Grapami 1

Prerušenie distribúcie elektriny U Mišov, U Katraka a U Hlaváča nad cestou

V stredu 28.11.2018 od 07.30 hod - do 16.30 hod bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy v častiach obce U Mišov, U Katraka a U Hlaváča nad cestou.

Detail

10.10.2018

Dotácia na Hasičskú zbrojnicu 1

Dotácia na Hasičskú zbrojnicu

V týchto dňoch bola medzi Obcou Svrčinovec a Ministerstvom vnútra SR podpísaná zmluva o poskytnutí dotácie vo výške € 30 000,-- na modernizáciu hasičskej zbrojnice. Spolufinancovanie obce je 10 %. Pôjde o stavebné úpravy priestorov v bytovom dome súp. č. 857 využívané ako hasičská zbrojnica. Predpoklad realizácie prác bude podľa ukončenia verejného obstarávania.

Detail

01.10.2018

Monografia obce Svrčinovec 1

Nemáte ešte darček na vianoce pre svojich blízkych? Ponúkame Vám Monografiu obce.

V júni 2018 uzrela svetlo sveta nová monografia o našej obci. Tešíme sa tejto krásnej publikácii, ku ktorej vzniku ste prispeli aj vy - občania našej obce. Ďakujeme! Pre všetkých záujemcov, ktorí by si ju chceli zakúpiť je k dispozícií na obecnom úrade. Cena je € 20,--.

Detail

16.09.2018

Oznámenie o realizácii prác 1

Oznámenie o realizácii prác

Združenie D3 Svrčinovec - Skalité Vám oznamuje, že v dňoch 02.10.2018 - 30.11.2018 je plánovaná realizácia úpravy komunikácií po ukončení stavby, t.j. oprava /obnova/ asfaltového krytu ciest č. I/11 a I/12 v k.ú. Svrčinovec, Čierne a Skalité.

Detail

16.09.2018

Ponuka služieb 1

Ponuka služieb

Oznamujeme Vám, že Centrum sociálnych služieb Fantázia začína od 01.10.2018 v priestoroch pracoviska Belanského 12/8 v Kysuckom Novom Meste a pracoviska v Hornom Vadičove 54 poskytovať "špecializované sociálne poradenstvo", zamerané hlavne pre občanov s Alzheimerovým ochorením a pre dospelých občanov s mentálnym postihnutím rôzneho stupňa, ich rodiny, príbuzných a iné ich blízke osoby z okresov Kysucké Nové Mesto, Čadca a Žilina. Všetky služby sú bezplatné.

Detail

14.09.2018

Upozornenie na zaburinené pozemky 1

Upozornenie na zaburinené pozemky

Okresný úrad Čadca - pozemkový a lesný odbor upozorňuje na stúpajúcu zaburinenosť pozemkov, ktorých každým rokom pribúda. Vyzýva preto všetkých vlastníkov alebo nájomcov a správcov, aby udržiavali svoje poľnohospodárske i nepoľnohospodárske pozemky v nezaburinenom stave pravidelným a včasným odstraňovaním burín, aby nedošlo k ich šíreniu na susedné pozemky.

Detail

17.11.2018

Katarínsky ples 1

Katarínsky ples

Príďte sa zabaviť na tradičný Katarínsky ples v našej.

Detail

30.11.2018

Tvorivé dielne 1

Tvorivé dielne pre malých i veľkých

Pozývame deti ako aj ich rodičov a starých rodičov na tvorivé dielne, ktoré obecný úrad organizuje v spolupráci so základnou školou.

Detail

01.12.2018

Adventný koncert 1

Adventný koncert

Srdečne Vás pozývame na adventný koncert v našej obci pred treťou adventnou nedeľou.

Detail

07.12.2018

Mikuláš + Mikulášske trhy 1

Mikuláš + Mikulášske trhy

Pozývame všetkých na mikulášske trhy a zároveň aj na rozsvietenie vianočného stromčeka.

Detail

27.12.2018 - 28.12.2018

Vianočné turnaje 1

Vianočné turnaje

Pozývame Vás na vianočné turnaje 2018.

Detail