Navigácia

Obsah

Predstavenie obce

svrčinovecObec Svrčinovec leží na severe Slovenska na území horných Kysúc v povodí rieky Čerňanky. Obec susedí s okresným mestom Čadca a obcou Českej republiky Mostami u Jablunkova. Cez Svrčinovec prechádzajú dve významné železničné trasy medzinárodného významu. Košicko-bohumínska trať smeruje do Čiech, druhá ide zo Žiliny, cez Skalité do Poľska. Rozloha územia obce Svrčinovec je 1 574 ha a počet obyvateľov v súčasnosti žijúcich v obci je 3406 /stav k 31.12.2018/. V roku 2018 sme si pripomenuli 405. výročie prvej písomnej zmienky o obci Svrčinovec.

 

VITAJTE NA STRÁNKE OBCE SVRČINOVEC, ŽELÁME VÁM KRÁSNY DEŇ A ÚSMEV NA TVÁRI!

 

Myšlienka dňa:  "Talent je dar od Boha - buď skromný. Sláva je dar od ľudí - buď vďačný. Pýcha je dar od seba samého - buď opatrný." /John Wooden/

 

23.01.2019

Telocvičňa ZŠ - mimo prevádzku 1

Telocvičňa ZŠ - mimo prevádzku

Riaditeľstvo ZŠ Svrčinovec oznamuje, že od 21.01.2019 je prísny zákaz pohybu osôb v priestoroch telocvične ZŠ. Školská telocvičňa sa vylučuje z prevádzky z technických príčin až do odvolania z dôvodu poškodenia stropu.

Detail

22.01.2019

SEVAK - výzva 1

SEVAK - výzva

Spoločnosť SEVAK, a.s. upozorňuje, že vzhľadom k aktuálnemu mrazivému počasiu hrozí nebezpečenstvo zamrznutia vodomerov a potrubí vo vodomerných šachtách a v suterénoch, hlavne neobývaných domov. Vyzýva preto všetkých svojich odberateľov a majiteľov nehnuteľnosti, aby vo všeobecnom i vlastnom záujme bezodkladne vykonali účinné opatrenia pred zamrznutím vodomerov a potrubí, hlavne riadnym uzatvorením poklopov vodomerných šácht a pivničných priestorov, v prípade potreby aj aplikáciou izolačných materiálov. Táto výzva platí aj pre prípadné ďalšie obdobia hlbokých mrazov počas celého zimného obdobia. Spoločnosť SEVAK, a.s. ďakuje svojim odberateľom za pochopenie.

Detail

14.01.2019

Zvoz popolníc - upozornenie!

Zvoz popolníc - upozornenie!

Pri poslednom zvoze popolníc boli zistené opäť porušenia zákona. Preto opätovne upozorňujeme občanov, že budú vysypané len plné popolnice /nie poloprázdne!/. Odpad uložený mimo popolnice nebude zobratý! Taktiež upozorňujeme občanov, na povinnosť separovania odpadu. Do popolníc patrí len odpad, ktorý sa nedá vyseparovať! V prípade, ak občania nebudú separovať, poplatky za TKO sa v budúcnosti budú musieť zvýšiť, na čo doplatia aj občania, ktorí riadne separujú. Ďakujeme za pochopenie!

Detail

10.01.2019

Voľby prezidenta SR 1

Voľby prezidenta SR

Predseda NR SR vyhlásil 10.01.2019 voľby prezidenta SR. Deň ich konania určil na sobotu 16. marca 2019. Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta SR nezíska v prvom kole nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, druhé kolo volieb sa bude konať v sobotu 30. marca 2019.

Detail

09.01.2019

Priznanie k dani treba doručiť do konca januára 1

Priznanie k dani treba doručiť do konca januára 2019

Oznam je smerovaný všetkým občanom, ktorí v roku 2018 nadobudli, resp. predali nehnuteľný majetok alebo im bolo vydané kolaudačné, stavebné povolenie a povolenie k drobnej stavbe.

Detail

08.01.2019

Zimná údržba v obci 1

Zimná údržba v obci

Prosíme občanov, aby neparkovali na chodníkoch a v blízkosti ciest, a tým uľahčili prístup techniky počas zimnej údržby. Taktiež môže dôjsť i k poškodeniu týchto odstavených vozidiel. Za pochopenie ďakujeme!

Detail

01.01.2019

Harmonogram bezpríspevkových odberov na  október 2017 1

Harmonogram bezpríspevkových odberov na február 2019

Odbery sa uskutočňujú vždy v pondelok, utorok, štvrtok a piatok od 06.00 hod do 09.00 hod na hematologicko-transfúznom oddelení v KNsP Čadca. Termíny sú záväzné a prípadnú zmenu treba dohodnúť s MUDr. Petrom Chudým, PhD.. Je potrebné upozorniť darcov na dodržiavanie potrebnej diéty a ostatných indikácií pred odberom.

Detail

31.12.2018

Informačné tabule

Informačné tabule

Obec Svrčinovec zakúpila v rámci projektu "Regionálny rozvoj" informačné tabule, ktoré boli spolufinancované s podporou Žilinského samosprávneho kraja. Informačné tabule sú umiestnené v k.ú. obce.

Detail

30.12.2018

Zmena úradných hodín 1

Zmena úradných hodín

Oznamujeme Vám, že od 01.01.2019 došlo k zmene úradných hodín na obecnom úrade, ako aj na obecnom podniku, a to všetky pracovné dni budú stránkové.

Detail

16.12.2018

Kalendár Obce Svrčinovec 2019 1

Kalendár Obce Svrčinovec 2019

Obec Svrčinovec sa v tomto roku po prvýkrát rozhodla vydať obecný kalendár. Inšpiráciu sme prevzali od okolitých obcí, ktoré s vydávaním takéhoto kalendára majú dobré skúsenosti. Stolový kalendár kultúrnych, spoločenských, náboženských a športových podujatí obce na rok 2019 zahŕňa celú škálu podujatí, poriadaných na území obce. Kalendár bude distribuovaný do každého rodinného domu podľa súpisných čísel. Prevziať si ho môžete na obecnom úrade.

Detail

12.12.2018

Platenie dane a poplatkov v roku 2018 1

Platenie daní a poplatkov v roku 2019

Upozorňujeme občanov, že daň z nehnuteľnosti je potrebné zaplatiť najneskôr do 31.05.2019 a poplatok za TKO je potrebné zaplatiť do 31.07.2019. Uvedené poplatky, vrátane cintorínskych poplatkov, môžete zaplatiť na obecnom úrade od 18.02.2019.

Detail

12.12.2018

Skúška sirény 1

Termíny akustického preskúšania sirén v roku 2019

Pravidelné preskúšanie systému varovania v našej obci sa najbližšie uskutoční v piatok 08.02.2019 o 12.00 hod dvojminútovým stálym tónom sirény.

Detail

01.12.2018

Cestovný poriadok ŽSR 1

Cestovný poriadok ŽSR

Oboznámte sa s novým cestovným poriadkom príchodov a odchodov vlakov od 09.12.2018 do 14.12.2019. Obec Svrčinovec viackrát pripomienkovala návrh cestovného poriadku /pridanie vlakov/, avšak neboli naše pripomienky akceptované.

Detail

01.12.2018

Monografia obce Svrčinovec 1

Ponúkame Vám Monografiu obce

V júni 2018 uzrela svetlo sveta nová monografia o našej obci. Tešíme sa tejto krásnej publikácii, ku ktorej vzniku ste prispeli aj vy - občania našej obce. Ďakujeme! Pre všetkých záujemcov, ktorí by si ju chceli zakúpiť je k dispozícií na obecnom úrade. Cena je € 20,--.

Detail

29.11.2018

Športové ihriska opäť otvorené pre verejnosť 1

Športové ihriska cez zimné obdobie zatvorené

Oznamujeme Vám, že športový areál /hokejbalové ihrisko a umelá tráva/ bude počas zimného obdobia v dobe od 01.12.2018 do 01.04.2019 pre verejnosť zatvorený.

Detail

05.03.2019

Ostatky 1

Ostatky

V utorok 05.03.2019 Vás pozývame na "ostatky".

Detail

12.04.2019 - 14.04.2019

Veľkonočná výstava 1

Veľkonočná výstava

V dňoch od 12.04.2019 do 14.04.2019 sa uskutoční veľkonočná výstava.

Detail

30.04.2019

Stavanie mája 1

Stavanie mája

V utorok 30.04.2019 Vás pozývame na stavanie mája.

Detail

12.05.2019

Deň matiek 1

Deň matiek

V nedeľu 12.05.2019 Vás pozývame pri príležitosti Dňa matiek do kultúrneho domu.

Detail

25.05.2019

Železný hasič 1

Železný hasič

V sobotu 25.05.2019 Vás pozývame na hasičskú akciu "Železný hasič".

Detail