Navigácia

Obsah

90-ročná jubilantka

Dňa 07.04.2018 sa dožila krásneho životného jubilea 90 rokov naša spoluobčianka p. Žofia Švancárová od Kubale. Pri tejto príležitosti ju navštívila starostka obce Mgr. Renáta Majchráková spolu s pani matrikárkou Mgr. Marcelou Fonšovou a popriali jej veľa zdravia, šťastia a božieho požehnania v kruhu svojej rodiny.