Navigácia

Obsah

Deň matiek

V nedeľu 20.05.2018 popoludní pripravil Obecný úrad Svrčinovec v spolupráci so základnou školou a materskou školou kultúrny program pri príležitosti Dňa matiek. Na úvod sa všetkým prihovorila starostka obce Mgr. Renáta Majchráková. Svoj príhovor ukončila slovami Kardinála Mermillorda: „Mama je tou, ktorá môže nahradiť všetkých ostatných, ale ju nemôže nik nahradiť.“
V programe vystúpili detičky z materskej školy a žiaci zo základnej školy pod vedením p. učiteliek. Všetky mamičky, okrem pekného kultúrneho programu, dostali ako poďakovanie za ich výchovu, podporu a nekonečnú lásku kvetinku, srdiečko a sladký koláčik. Mamičkám na Závrší odovzdala darčeky osobne p. starostka ešte doobeda po sv. omši.
O krásnu výzdobu v novej zrekonštruovanej sále kultúrneho domu sa postarala p. Janka Dejová. Chutný koláčik pre mamičky upiekla p. Alenka Sviteková.