Navigácia

Obsah

Stavanie mája

Tak ako po minulé roky, aj tento rok sme nadviazali na ľudové tradície, a preto v pondelok 30.04.2018 /v predvečer 1. mája/ hasiči z našej obce postavili pred obecným úradom máj. Hasičom k neľahkej úlohe zaspievali ženy, deti i muži z FSk Svrčinka, za čo im ďakujeme. Veľké ďakujem samozrejme patrí hlavne hasičom, ktorí nám máj postavili.