Navigácia

Obsah

90-ročný jubilant

Dňa 16.11.2019 sa dožil krásneho životného jubilea 90 rokov náš spoluobčan p. Pavel Kulla od Meščky. Zablahoželať mu prišla starostka obce Mgr. Renáta Majchráková spolu s matrikárkou obce Mgr. Marcelou Fonšovou a popriali mu ešte veľa zdravíčka, pokoja a božieho požehnania v kruhu svojej rodiny.