Navigácia

Obsah

Fašiangy 2020

Fašiangy sa krátia... Výborná nálada a skvelá atmosféra zavládla v sobotu 22.02.2020 v kultúrnom dome. O 18.00 hod začala fašiangová zábava, ktorú pripravila obec spoločne s FSk Svrčinka, DHZ a ostatnými spolkami v obci. Pestrofarebný sprievod plný najrôznejších masiek podľa fašiangových zvyklostí, s veľkou dávkou recesie a so všetkým, čo k tomu patrí, asistoval aj pri pochovávaní basy. Ďakujeme p. starostke a Obci Svrčinovec, FSk Svrčinke, Katrokom, Muzičke spod Javora a p. Galierikovi, ktorí sa postarali o veselú zábavu a všetkým, čo akýmkoľvek spôsobom pomohli pri organizovaní tejto krásnej a obľúbenej akcie. /FSk Svrčinka/