Obsah

Mikuláš

Všetci sme sa už tešili, či aj tento rok k nám Mikuláš príde. A prišiel! V piatok 4. decembra 2020 navštívil žiakov prvého stupňa v ZŠ, ako aj detičky v MŠ. Aj napriek pandemickému obdobiu nás našiel! Samozrejme s dodržaním všetkých epidemiologických opatrení, t.j. mal rúško aj rukavice. Spoločnosť mu robil anjel aj čert, ktorý však odišiel s prázdnym vrecom. Veď koho by vzal, keď v našej základnej škole a materskej škole máme len dobré deti. Za pekné piesne a básne Mikuláš všetky deti odmenil balíčkom a sľúbil, že o rok sa vráti zas. Mikuláš nezabudol ani na deti na Závrší, preto sa s nimi v nedeľu 5. decembra 2020 stretol v altánku pri kaplnke a rozdal im sladkosti.