Navigácia

Obsah

Beseda

Milé stretnutie v knižnici sa konalo v stredu 16. marca 2016, kde v rámci Mesiaca knihy naše dôchodkyne predstavili spevníček ľudových piesní v nárečí.

Je to ich dielko, ktoré pripravili s láskou pre ďalšie generácie svrčinovanov. Prišlo 15 žien z Klubu dôchodcov. Predsedkyňa klubu p. Irena Fričová deťom zo školského klubu detí vysvetlila obsah piesní, aj význam nárečových slov. Deti boli veľmi nadšené a aktívne sa zapájali do programu. Atmosféra bola vynikajúca, aj deti sa pochválili ako vedia spievať a seniorkám odovzdali aj vlastnoručne vyrobené darčeky.

Tešíme sa na ďalšie stretnutie dôchodcov a detí v knižnici.

Ďakujeme!