Navigácia

Obsah

Správy

19.01.2018

Pozvánka na benefičný koncert 1

Pozvánka na benefičný koncert

Stredné školy združené v Krajskom stredoškolskom parlamente Žilinského samosprávneho kraja za región Kysúc Vás všetkých srdečne pozývajú na benefičný koncert "Študentské srdce pre Adama Kopasa", ktorý sa uskutoční vo štvrtok 08.02.2018 o 17.00 hod v Dome kultúry v Čadci.

Detail

16.01.2018

Priznanie k dani treba doručiť do konca januára 1

Priznanie k dani treba doručiť do konca januára

Oznam je smerovaný všetkým občanom, ktorí v roku 2017 nadobudli, resp. predali nehnuteľný majetok.

Detail

15.01.2018

Platenie dane a poplatkov v roku 2018 1

Platenie daní a poplatkov v roku 2018

Daň a poplatok za TKO môžete platiť na obecnom úrade v stránkové dni od 20. februára 2018. Cintorínske poplatky môžete platiť v kancelárií OPS v stránkové dni už od 01. februára 2018. Sadzby dane z nehnuteľnosti, dane za psa, poplatku za komunálne odpady a ani cintorínske poplatky sa na rok 2018 nezvyšovali, zostali na úrovni roku 2017.

Detail

15.01.2018

Zmeny vo VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad 1

Zmeny vo VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad

Oboznámte sa s najdôležitejšími zmenami vo VZN č. 3/2017 o miestnom poplatku za komunálny odpady a drobné stavebné odpady, ktoré budú v platnosti od 01.01.2018.

Detail

14.01.2018

Separovaný zber - pozor zmena od nového roka! 1

Separovaný zber - pozor zmena od nového roka!

Doteraz sme triedili odpad do dvoch vriec - sklo a plasty. Od nového roka 2018 je potrebné odpad triediť do štyroch vriec, a to zvlášť sklo /zelené vrece/, zvlášť plasty /priesvitné vrece/, zvlášť tetrapaky /priesvitné vrece/ a taktiež zvlášť obaly z kovu /priesvitné vrece/. Všetky obaly, ktoré sa dajú stlačiť, musia byť stlačené a čisté! Vrecia dostanete ako doteraz v knižnici v utorok od 08.00 - do 14.30 hod a stredu od 08.00 - do 16.30 hod.

Detail

Kalendár akcií