Navigácia

Obsah

Komisie


Komisia pre výstavbu, životné prostredie a dopravu
Od 01.01.2017 boli na návrh predsedu komisie odvolaní z funkcie člena komisie: JUDr. Ondrej Malicher a Ing. Peter Kulla.


Komisia pre kultúru, šport, mládež a školstvo
Od 01.01.2017 boli na návrh predsedu komisie odvolaní z funkcie člena komisie: Ing. Jozef Čanecký, Pavol Kulla a Tomáš Dej.