Navigácia

Obsah

Obecné kontakty


Obecný úrad Svrčinovec


Adresa: Obecný úrad č. 858, 023 12  Svrčinovec

IČO: 00314323

DIČ: 2020553304

 

Telefón:

Mobilné číslo - 0904 437 437 /len počas pracovnej doby/

 

Ústredňa - 041/4371 827
Klapky:

- 11 - sekretariát, školstvo /Dana Hajnošová/

- 12 - ekonómka, správa majetku /Jana Zubričanová/

- 13 - starostka /Mgr. Renáta Majchráková/

- 18 alebo 14 - mzdové, byty  /Marta Zákopčanová/

- 15 - knižnica /Bc. Iveta Cyprichová/

- 16 - investičná výstavba, ŽP, CO /Mgr. Marika Zemaníková/

- 17 - dane, poplatky TKO, pozemky /Ing. Miroslav Kotyra/

- 18 - sociálne, evidencia obyvateľov, matrika, opatrovateľská služba, nebytové priestory /Mgr. Marcela Fonšová/


Stavebný úrad - 041/4371 828 /Mgr. Miroslava Štrbová/  od 16.08.2020

 

Starostka - 041/4371 975; 0905 592 356 /Mgr. Renáta Majchráková/

 

E-mail:

obec@svrcinovec.sk

starosta@svrcinovec.sk

financne@svrcinovec.sk

matrika@svrcinovec.sk

kultura@svrcinovec.sk

pozemky@svrcinovec.sk

stavebnyurad@svrcinovec.sk

investicne@svrcinovec.sk

kontrolor@svrcinovec.sk

 

Obecný podnik Svrčinovec

Telefón: 041/4371 086

0917 557 539

Daniel Cyprich /od 01.04.2020/ - riaditeľ

Bc. Iveta Cyprichová - ekonómka

E-mail: ops@svrcinovec.sk

Peter Kavuliak /hrobár/ - 0944 359 107