Navigácia

Obsah

Správy

16.06.2019

Deň otcov 1

Deň otcov - 16.06.2019

Svoj deň nemajú len matky, ale aj otcovia. Tretia júnová nedeľa patrí všetkým otcom. Pripomeňme im, akí sú pre nás dôležití! Takže milí tatinovia, buďte, akí ste, lebo je to skvelé! A všetko najlepšie k Vášmu sviatku!

Detail

14.06.2019

Štatistické zisťovanie 1

Štatistické zisťovanie

SR sa prostredníctvom ŠÚ SR zapojila do realizácie "Európskeho zisťovania o zdraví /EHIS/". Jeho cieľom je získať obraz o zdravotnom stave obyvateľstva, využívaní zdravotnej starostlivosti a faktoroch, ktoré zdravie obyvateľstva SR významne ovplyvňujú. Zisťovanie sa uskutoční od 1. júla do 31. decembra 2019. V tomto období vybrané domácnosti v našej obci navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach služobným preukazom.

Detail

14.06.2019

Štatistické zisťovanie 1

Štatistické zisťovanie

SR sa prostredníctvom ŠÚ SR zapojila do realizácie "Zisťovania o použití spaľovacích zariadení a spotrebe palív v domácnostiach /ŽP/". Jeho účelom je získať informácie o individuálnom vykurovaní rodinných domov. Zisťovanie sa uskutoční od 1. júla do 31. októbra 2019. V tomto období vybrané domácnosti v našej obci navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach služobným preukazom.

Detail

14.06.2019

Oznam pre majiteľov psov 1

Oznam pre majiteľov psov

Každoročné očkovanie psov sa uskutoční v pondelok 1. júla 2019.

Detail

13.06.2019

Povinné čipovanie psov 1

Povinné čipovanie psov

Od 01.09.2018 vstúpila do platnosti novela zákona o veterinárnej starostlivosti, preto od tohto dátumu je už povinnosť čipovania psov a mačiek. Čipovanie aj naďalej zabezepčuje veterinár, ktorý po začipovaní musí zviera do 24 hodín zaevidovať do centrálneho registra. V ňom sú všetky potrebné údaje o majiteľovi a zvierati. Ak nastane zmena majiteľa alebo úhyn zvieraťa, pôvodný vlastník musí túto skutočnosť nahlásiť tiež veterinárovi.

Detail

Kalendár akcií

05.07.2019

Krojovaná svätá omša 1

Krojovaná svätá omša

V piatok 05.07.2019 Vás pozývame na krojovanú sv. omšu.

Detail

06.07.2019

Svrčinovský kermaš 1

Svrčinovský kermaš

V sobotu 06.07.2019 Vás pozývame na tradičný Svrčinovský kermaš.

Detail

10.08.2019

Panthers Cup 1

Panthers Cup

V sobotu 10.08.2019 sa uskutoční ďalší ročník Panthers Cup.

Detail

15.09.2019

Závršanský kermaš 1

Závršanský kermaš

V nedeľu 15.09.2019 Vás srdečne pozývame na "Závršanský kermaš".

Detail

27.10.2019

Mesiac úcty k starším 1

Mesiac úcty k starším

V nedeľu 27.10.2019 Vás pozývame na spoločenské posedenie ku mesiacu úcty k starším.

Detail