Navigácia

Obsah

Správy

12.04.2021

Obecný úrad zatvorený 1

Obecný úrad zatvorený

Obecný úrad vo Svrčinovci je pre zlú epidemiologickú situáciu pre verejnosť zatvorený až do odvolania. S pracovníkmi komunikujte telefonicky a elektronicky. Dane, ani poplatky za TKO sa zatiaľ nevyberajú. O začiatku výberu, ako aj spôsobe, Vás budeme včas informovať...

Detail

11.04.2021

Platenie dane a poplatkov v roku 2018 1

Platenie daní a poplatkov v roku 2021

Vyzývame občanov, aby najneskôr do 30.04.2021 vydokladovali prípadné zmeny pri vyrubovaní miestnych daní a potvrdenie na zľavu z poplatku za TKO pre rok 2021...

Detail

10.04.2021

Návrat detí do škôl 1

Návrat detí do škôl

Oboznámte sa s Rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2021/12811:1-A1810 zo dňa 12.04.2021 o obnovení školského vyučovania...

Detail

09.04.2021

Zubná lekárka - oznam 1

Zubná lekárka - oznam

Zubná lekárka MDDr. Monika Schmidt oznamuje, že v piatok 16.04.2021 nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. Zástup - Petramed, s.r.o. Čadca. Bolesti - Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca.

Detail

09.04.2021

OZNAM - separovaný zber 13.06. a 14.06.2017 1

OZNAM - separovaný zber 13.04. až 14.04.2021

Oznamujeme Vám, že v dňoch 13.04. až 14.04.2021 /utorok až pondelok/ sa uskutoční zvoz separovaných komodít. Vrecia s vyseparovanými komoditami /sklo, plasty, obaly z kovu a tetrapaky/ je potrebné označiť číslom domu a vyložiť najneskôr do 07.00 hod čo najbližšie k zvozovej trase.

Detail

Kalendár akcií

05.07.2021

Sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda 1

Sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda

Slávni slovanskí vierozvestci, sv. Cyril a Metod, tvoria v dejinách Slovanov a zvlášť Slovákov jednu z najdôležitejších kapitol. Pochádzali zo Solúna (Thessaloniké)...

Detail