Navigácia

Obsah

JUBILANTI V NAŠEJ OBCI

ROK 2022

 

70-roční:

Baleja Ján, Zatky 

Birtus Jozef, Zatky

Budošová Mária, U Kubale

Cyprich Anton, U Jurištov

Cyprichová Emília, U Jurištov

Časnocha Jozef, U Hlaváča

Čepec Ondrej, U Jurištov

Fonš Alojz, U Hlaváča

Gomola Ján, U Vajdíka

Habčák Rudolf, U Blažkov

Jašurek Jozef, U Švoľka

Kreánová Verona, U Hlaváča

Krehlíková Viera, U Mišov

Kuffová Agnesa, U Skorky

Kulla Štefan, U Meščky

Kupková Marta, U Hlaváča

Lipka Miroslav, U Hlaváča

Liščáková Anna, U Hlaváča

Mariňák František, Závršie

Mariňáková Veronika, Závršie

Padyšák Ján, U Jurištov

Padyšáková Zlatica, U Jurištov

Štetiar Ladislav, U Jurištov

Švancár Ignác, U Kubale

Švancár Vladimír, U Mišov

Urbánková Mária, U Kubale

Urbánková Veronika, U Okapola

80-roční:

Benková Irena, Zatky

Cyprichová Anna, U Vajdíka

Cyprichová Anna, U Katraka

Fričová Irena, U Kubale

Hajduková Emília, Zatky

Hajnoš Pavol, U Hlaváča

Hlubík Jozef, U Blažkov

Chrastinová Agnesa, U Matiaška

Kubištová Emília, U Okapola

Kullová Veronika, U Hlaváča

Morcinková Anna, U Katraka

Oľha Ondrej, U Blažkov

Stráňava Ján, U Cyprichov

Šotkovská Alžbeta, U Cyprichov

Šusteková Oľga, U Janka

Viščorová Katarína, Pod bučky a valy

85-roční:

Krellová Štefánia, Závršie - Potok

Mariňáková Magdaléna, Závršie

Martausová Veronika, Zatky

Strýčková Anna, U Mišov

Šotkovský František, U Hlaváča

Šušková Agnesa, Zatky

90-roční:

Jarabicová Verona, U Kubale

Kubalíková Anna, U Hlaváča

Mariňáková Agnesa, Závršie

Strýčková Emília, U Švoľka

Viscorová Agnesa, U Hlaváča

nad 90 rokov:

Mariňáková Agnesa, Závršie - 91

Patyková Mária, U Mišov - 91

Capková Verona, U Vajdíka - 92

Krašňovská Mária, Závršie - 92

Martiniaková Anna, U Kubale - 92

Jurištová Valéria, U Vajdíka - 93

Padychová Jozefa, U Hlaváča - 93

Stašová Monika, U Hlaváča - 94

Vojkuvková Johana, U Cyprichov - 97