Navigácia

Obsah

JUBILANTI V NAŠEJ OBCI

ROK 2021

 

70-roční:

Baroniaková Mária, U Skorky

Benko Jozef, U Vajdíka

Cyprichová Emília, U Švoľka

Cyprichová Zuzana, U Jurištov

Dejová Anna, U Vajdíka

Duda Leopold, U Vajdíka

Chovaniak Peter, U Vajdíka

Chovaniaková Magda, U Vajdíka

Jarabica Jozef, U Hlaváča

Jarabica Ladislav, Potok

Kordeková Božena, U Hlaváča

Krella Pavol, Zatky

Krellová Agnesa, Zatky

Kromka Milan, U Blažkov

Krulikovský Vincent, Zatky

Kubalík František, Zatky

Kubicová Anna, U Kubale

Kundrová Irena, U Vajdíka

Kupková Emília, Závršie

Kupková Mária, U Mišov

Lašová Terézia, Pod grapami

Olešňaník Martin, U Švoľka

Padyšák Pavol, U Vajdíka

Padyšáková Mária, U Kupky

Pastorková Magda, U Okapola

Rovder Pavel, U Jurištov

Rucek Jozef, Závršie

Sadleková Veronika, U Cyprichov

Stašová Terézia, U Hlaváča

Strýček Miroslav, U Švoľka

Strýčková Anna, Závršie

Strýčková Anna, U Hlaváča

Strýčková Mária, U Vajdíka

Strýčková Terézia, Závršie

Strýčková Veronika, U Vajdíka

Šimčisková Mária, U Okapola

Štetiarová Terézia, U Jurištov

Švancárová Anna 1, U Blažkov

Švancárová Anna 2, U Blažkov

80-roční:

Capek Augustín, U Meščky

Cyprichová Anna, U Kubale

Čepcová Anna, Zatky

Čepcová Žofia, U Vajdíka

Kotyra Jaroslav, U Cyprichov

Krellová Mária, U Mišov

Kuffová Anna, U Hlaváča

Kullová Agnesa, U Janka

Kupka Jozef, Závršie

Smržo Pavol, U Hlaváča

Stráňavová Agnesa, U Hlaváča

Šušková Verona, U Hlaváča

Zákopčanová Irena, U Meščky

Zákopčanová Zuzana, U Katraka

85-roční:

Kotyrová Mária, U Mišov

Krella Jozef, U Mišov

Kubjatko František, U Cyprichov

Kullová Anna, U Meščky

Řeháčková Mária, U Cyprichov

90-roční:

Mariňáková Agnesa, Závršie

Patyková Mária, U Mišov

nad 90 rokov:

Capková Verona, U Vajdíka - 91 rokov

Jurištová Valéria, U Vajdíka - 92 rokov

Krašňovská Mária, Závršie - 91 rokov

Kuffa Ignác, Zatky - 94 rokov

Kulla Pavol, U Meščky - 92 rokov

Martiniaková Anna, U Kubale - 91 rokov

Padychová Jozefa, U Hlaváča - 92 rokov

Stašová Monika, U Hlaváča - 93 rokov

Vojkuvková Johana, U Cyprichov - 96 rokov