Navigácia

Obsah

ROK 1996 - Cenu starostu obce udelil Ing. Anton Strýček:

Viera Ondrišíková /vynikajúce a tvorivé výsledky na poli rozvoja a udržania kultúrneho dedičstva obce/

Pavol Ondrišík /vynikajúce a tvorivé výsledky na poli rozvoja a udržania kultúrneho dedičstva obce/

Doc. Ing. Štefan Liščák, CSc. /záslužná činnosť v prospech obce/

RNDr. František Beleš /záslužná činnosť v prospech obce/

Pavol Švancár /záslužná činnosť v prospech obce a čestné darcovstvo krvi/

Tomáš Samko /záchrana movitého majetku obce/

DHZ Svrčinovec /za príkladnú prípravu a priebeh osláv 75. výročia vzniku DHZ v obci/

ROK 1996 - Čestné občianstvo obce udelil Ing. Anton Strýček:

JUDr. Jozef Liščák

Augustín Durčanský /im memoriam/

ROK 1997 - Cenu starostu obce udelil Ing. Anton Strýček:

Ing. Ladislav Staškovan

Štefan Zákopčan

Ján Zákopčan

Alojz Kulla

Eva Babuliaková

Jozef Jurišta

Jozef Kupka

Ladislav Sventek

Pavol Kreána

Rudolf Habčák

ROK 1998 - Cenu starostu obce udelil Ing. Anton Strýček:

Jozef Krišica /zlatá janského plaketa/

Pavol Kubalík /zlatá janského plaketa/

Ľuboš Pajonk /zlatá janského plaketa/

Pavol Ondrišík

Jozef Jarábek /zlatá janského plaketa/

Ján Dej /zlatá janského plaketa/

Vendelín Šuška

Ján Kultán /zlatá janského plaketa/

Emil Strýček /zlatá janského plaketa/

František Cyprich

ROK 1999 - Cenu starostu obce udelil Ing. Anton Strýček:

Emil Krkoška

Rudolf Strýček

Jozef Gerát /zlatá janského plaketa/

Bohuslav Kufa /zlatá janského plaketa/

Pavol Padyšák /zlatá janského plaketa/

ROK 1999 - Čestné občianstvo obce udelil Ing. Anton Strýček:

Rudolf Baránek

ROK 2000 - Cenu starostu obce udelil Ing. Anton Strýček:

Anton Cyprich /č.d. 658/

ROK 2001 - Cenu starostu obce udelil Ing. Anton Strýček:

Milan Kulla /zlatá janského plaketa/

Veronika Krellová /zlatá janského plaketa/

Jozef Kopečný

Štefan Cyprich

Emil Strýček

Ladislav Cyprich

Jozef Kulla

Veronika Ondrišíková

ROK 2002 - Cenu starostu obce udelil Ing. Anton Strýček:

Pavol Grochal /zlatá janského plaketa/

ROK 2003 - Cenu starostu obce udelila Marta Cyprichová:

Adolf Cyprich

Anton Cyprich /č.d. 334/

Róbert Cyprich

Milota Ondrišíková

Ivana Řeháčková

Terézia Cyprichová

Viera Stráňavová /zlatá janského plaketa/

Ján Gajdoš /zlatá janského plaketa/

František Cyprich

Jozef Kulla

Jozef Pastorek

ROK 2004 - Cenu starostu obce udelila Marta Cyprichová:

Mária Ščuryová /rozvoj informovanosti v obci a spolupráca pri tvorbe a vydávaní Svrčinovského spravodaja/

JUDr. Štefan Strýček /rozvoj obce v oblasti duchovnej činnosti a zabezpečovanie budovania kaplnky na Závrší/

Štefan Kordek /výchova mládeže v oblasti športu - futbal//

Lukáš Kraina /výchova mládeže v oblasti športu - futbal/

ROK 2004 - Cenu obce udelila Marta Cyprichová:

MUDr. Ľubica Helešová /dlhoročné vykonávanie lekárskej praxe v obci/

Mgr. Zlatica Padyšáková /vykonávanie funkcie riaditeľky ZŠ/

Veronika Urbánková /vykonávanie funkcie riaditeľky MŠ/

ROK 2005 - Cenu starostu obce udelila Marta Cyprichová:

Jozef Koběľuš /reprezantácia obce v oblasti ľudovej tvorivosti/

František Cyprich /pomoc pri budovaní domu smútku a za odborné plnenie povinnosti pri ochrane a údržbe techniky DHZ/

ROK 2006 - Cenu starostu obce udelila Marta Cyprichová:

Milan Horváth /DHZ a vedenie mládeže v tejto činnosti/

Pavol Kreána /DHZ a vedenie mládeže v tejto činnosti/

Jozef Jurišta /aktívna dlhoročná činnosť v TJ Beskyd/

Jarmila Kupková /práca s mládežou v oblasti turistiky/

Jana Chovaniaková /práca s mládežou a prezentácia kresťanských piesní/

ROK 2007 - Cenu starostu obce udelil Juraj Strýček:

Mária Kotyrová /za charitatnívnu aktivitu/

Mikuláš Kulla /za verejnoprospešnú aktivitu v organizáciach obce a za nezištnú pomoc pri výstavbe bytov v obci/

Stanislav Mrázik /za mimoriadnu aktivitu v oblasti turistiky/

ROK 2008 - Cenu starostu obce udelil Juraj Strýček:

Pavol Kupka /zlatá janského plaketa/

Marián Smolka /zlatá janského plaketa/

Ján Krella /zlatá janského plaketa/

Pavol Samko /zlatá janského plaketa/

Pavol Balala /zlatá janského plaketa/

Anna Balalová /zlatá janského plaketa/

ROK 2011 - Cenu starostu obce udelil Juraj Strýček:

Pavol Kubalík /diamantová janského plaketa/

Štefan Stráňava /zlatá janského plaketa/

František Jarábek /zlatá janského plaketa/

Miroslav Dorotka /zlatá janského plaketa/

ROK 2012 - Cenu starostu obce udelil Juraj Strýček:

Irena Fričová /celoživotné dielo v oblasti školstva a výchovy detí v obci/

Anna Kullová /celoživotné dielo v oblasti školstva a výchovy detí v obci/

Ľudmila Kullová /celoživotné dielo v oblasti školstva a výchovy detí v obci/

Agnesa Maťašková /celoživotné dielo v oblasti školstva a výchovy detí v obci/

Natália Ševčíková /celoživotné dielo v oblasti školstva a výchovy detí v obci/

ROK 2018 - Cenu obce udelila Mgr. Renáta Majchráková:

Mgr. Radovan Čulák /cirkev a verejný život/

Mgr. Slavomíra Filová /umenie a kultúra/

Mária Kotyrová /sociálna strostlivosť/

Agnesa Kullová /umenie a kultúra/

Marián Kužma /šport/

Mgr. Ján Ligač /šport/

Terézia Mešťanová /publicistika, umenie a kultúra/

MUDr. Stanislav Moják /sociálna starostlivosť/

Mgr. Vladimír Najdek /šport/

MUDr. Jarmila Pribylincová /sociálna starostlivosť/

MVDr. Andrej Renčko, PhD. /publicistika a verejný život/

Rudolf Slovák /rozvoj a zveľaďovanie obce/

Anna Gajdošová Škulavíková /publicistika a verejný život/

ROK 2018 - Čestné občianstvo obce udelila Mgr. Renáta Majchráková:

PhDr. Ján Jurišta /publicistika a verejný život, šírenie dobrého mena obce/

Ing. Mgr. Ivan Konečný - honorárny dekan /cirkev, rozvoj a zveľaďovanie obce/

PaedDr. Milan Pecka /školstvo, rozvoj obce/

 

ROK 2019 - Cenu obce udelila Mgr. Renáta Majchráková:

Terézia Strýčková /za pomoc pri záchrane života/

Ivana Palkovičová /za pomoc pri záchrane života/