Navigácia

Obsah

100-ročná jubilantka

Dňa 19.08.2016 sa dožila výnimočného jubilea 100 rokov naša spoluobčianka p. Štefánia Gschillová, rod. Dejová. K tejto mimoriadnej udalosti jej prišla zagratulovať starostka obce Mgr. Renáta Majchráková. Po zápise do pamätnej knihy jej starostka zaželala ešte veľa zdravia a spokojnosti do ďalších rokov života v kruhu svojej rodiny a blízkych.