Menu
Obec Svrčinovec
obecSvrčinovec

Erb a symbolika obce

Erb, vlajka a pečať Obce Svrčinovec

Historickú symboliku Obce Svrčinovec poznáme podľa odtlačkov štyroch pečatidiel. Všetky ich publikoval J. Fojtík vo svojej práci o pečatiach niekdajšej Trenčianskej župy. Najstaršie pochádza z polovice 18. storočia a jeho kruhopis znie SIGIL(1)VM : PAGI : SVrCZINO(vec) :, teda "pečať obce Svrčinovec". V strede pečatného poľa je zobrazený vták a hviezda. Znamenie sa pod dojmom mladších pečatí, kde je zobrazený nesporný kohút, interpretuje tiež ako kohút, i keď to zo samostnej kresby nie je zrejmé.

Mladšia pečať je datovaná rokom 1865 a je zaujímavá tak slovenským kruhopisom, ako aj jedinečným, veľmi štylizovaným zobrazením mladého kohútika.

Nasledujúce pečate, pochádzajúce z konca 19. storočia už strácajú známky individuálnosti, figúra sa otáča, chýba hviezda a kruhopis sa mení na maďarský.

Pokiaľ ide o interpetáciu historického symbolu obce možno povedať, že kohút je nielen symbolom odvahy a bojovnosti, ale je predovšetkým slnečným symbolom a zároveň symbolom ostražitosti - to preto, lebo ohlasuje príchod nového rána. Azda preto je v starších pečatiach zobrazený spolu s hviezdou - zorničkou. V mystickom zmysle bol symbolom Krista, ale aj sv. Petra.

Erb, pečať a vlajka tvoria trojicu základných symbolov obce. Na tvorbu každého z nich sa vzťahujú osobitné heraldické /náuka o erboch/, vexilologické /náuka o vlajkách/ a sigilografické /náuka o pečatiach/ zákonitosti, pravidlá a zvyklosti.

S ohľadom na heraldické pravidlá erbovej tvorby, podľa ktorých je potrebné v erbe klásť kov na farbu, či farbu na kov, je vzhľadom na obsahovú náplň erbu najvhodnejšie sfarbenie: kohútik strieborný v červenej zbroji, čím sa v heraldickej terminológii rozumie jeho hrebeň, zobák a nohy, návršie a hviezda zlaté a štítové pole modré.


Erb Obce Svrčinovec má teda túto podobu:

"v modrom štíte na zlatej pažiti stojaci strieborný obrátený kohútik v červenej zbroji, vľavo sprevádzaný zlatou hviezdou".

Znamenie je vložené do dolu zaobleného, tzv. neskorogotického, či tiež španielskeho heraldického štítu. I keď sa v heraldickej tvorbe v minulosti používali rôzne tvary štítov, tento je v našej erbovej tvorbe najobvyklejší, používa sa vo všetkých heraldických katalógoch s erbami miest a obcí, a teda pri publikovaní erbu Obce Svrčinovec v heraldických publikáciách ho nebude potrebné znova upravovať.

V zmysle heraldickej konvencie bude možné zlatú podľa potreby zamieňať aj žltou a striebornú bielou, pričom sa však bude vždy popisovať ako zlatá a strieborná. Pri čierno - bielom vyjadrení farieb sa červená vyjadrí zvislým šrafovaním, modrá vodovorným šrafovaním, zlatá bodkovaním a strieborná ostáva voľná.

Vlajka Obce Svrčinovec pozostáva z deviatich pozdĺžnych pruhov vo farbách modrej, žltej, bielej, modrej, červenej, modrej, žltej, bielej a modrej. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

Pečať Obce Svrčinovec je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC SVRČINOVEC. Pečať má priemer 35 mm, čo je v súlade s domácimi zvyklosťami a predpismi o používaní pečiatok s obecnými symbolmi.

Od spomenutých troch základných symbolov možno odvodiť ďalšie:

Zástava Obce Svrčinovec má podobnú kompozíciu ako obecná vlajka. Pomer jej strán však nie je záväzne stanovený, čo znamená, že zástava môže byť aj dlhšia. Zástava sa od vlajky odlišuje tiež tým, že kým vlajka predstavuje voľný kus textilu, ktorý sa vztyčuje na stožiar pomocou lanka, zástava je vždy pevne spojená so žrďou, stožiarom, alebo kratším priečnym rahnom /ak ide o koruhvu/.

Krátka zástava Obce Svrčinovec je tiež pruhová, je však svojou dlhšou stranou pripojená k žrdi. Je vhodná najmä na hromadnú vlajkovú výzdobu obce.

Koruhva Obce Svrčinovec predstavuje zvislý typ obecnej zástavy, pri korej je textil pripojený k priečnemu rahnu, spolu s ktorým sa vztyčuje na stožiar.

Znaková zástava Obce Svrčinovec má podobu takmer štvorca, jej výška sa však v skutočnosti rovná /proporčne/ výške erbu a šírka jeho šírke. Erbové znamenie je to rozvinuté do celej plochy textilu.

Kombinovaná, alebo tiež "veľká" koruhva Obce Svrčinovec predstavuje spojenie koruhvy so znakovou zástavou, ktorá sa pridáva k priečnemu rahnu do hornej časti zástavy.

Štandarda starostu Obce Svrčinovec má medzi ostatnými symbolmi obce osobitné postavenie. Je vlajkou starostu, jedným z odznakov jeho úradu. Podobá sa znakovej zástave, je však doplnená o lem vo farbách obce. Rozdiel je tiež v tom, že kým znaková zástava môže byť zhotovená v mnohých exemplároch, štandarda existuje spravidla len v jednom vyhotovení a býva tiež zhotovená luxusnejšou technikou.

V zmysle § 1b/ Zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov môžu právnické osoby zriadené alebo založené obcou, iné právnické osoby a fyzické osoby používať symboly obce len so súhlasom obce.

 

Obec

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Anketa

Rozhlasové relácie

rozhlas

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Natur-pack - Chránime životné prostredie

Banner Natur-Pack

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:4
DNES:406
TÝŽDEŇ:1042
CELKOM:1471161

Môžete mať záujem