Navigácia

Obsah

KOMISIE na volebné obdobie 2019 - 2022
 

 

Komisia pre výstavbu, životné prostredie a dopravu

predseda - Mikuláš Kulla

členovia z radu poslancov - Anton Švancár, Peter Poláček

členovia z radu občanov - 
 


Komisia pre kultúru, šport, mládež a školstvo

predseda - Peter Poláček

členovia z radu poslancov - Janka Dejová, Anna Cyprichová

členovia z radu občanov - 

 

Komisia pre sociálne, bytové otázky a opatrovateľskú službu

predseda - Mgr. Milada Špiláková

členovia z radu poslancov - Mgr. Monika Strýčková, Bc. Katarína Dejová

členovia z radu občanov -

 

Komisia pre podnikanie a obchod

predseda - Mgr. Vladimír Najdek

členovia z radu poslancov - Tomáš Dej, Ing. Jozef Čanecký

členovia z radu občanov - 

 

Finančná komisia

predseda - Ing. Jozef Čanecký

členovia z radu poslancov - Mgr. Monika Strýčková, Mikuláš Kulla

členovia z radu občanov -