Navigácia

Obsah

KOMISIE na volebné obdobie 2019 - 2022
 

 

Komisia pre výstavbu, životné prostredie a dopravu

predseda - Mikuláš Kulla

členovia z radu poslancov - Anton Švancár, Peter Poláček, Anton Tomaščin, František Kotyra

členovia z radu občanov - Radovan Laš
 


Komisia pre kultúru, šport, mládež a školstvo

predseda - Peter Poláček

členovia z radu poslancov - Janka Dejová, Anna Cyprichová, Anton Tomaščin

členovia z radu občanov - Anna Kullová, Zdenka Zvardoňová

 

Komisia pre sociálne, bytové otázky a opatrovateľskú službu

predseda - Mgr. Milada Špiláková

členovia z radu poslancov - Mgr. Monika Strýčková, Anna Cyprichová

členovia z radu občanov - Bc. Lýdia Lašová, Marta Haladejová, Bc. Jolana Cyprichová

 

Komisia pre podnikanie a obchod

predseda - Tomáš Dej

členovia z radu poslancov - Ing. Jozef Čanecký

členovia z radu občanov - Peter Klieštik, Renáta Strýčková, Miroslav Gonek

 

Finančná komisia

predseda - Ing. Jozef Čanecký

členovia z radu poslancov - Mgr. Monika Strýčková, Mikuláš Kulla

členovia z radu občanov - JUDr. Štefan Strýček, Renáta Ševčíková