Navigácia

Obsah

Starosta obce


Mgr. Renáta Majchráková - starostka obce

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Meno a priezvisko: Mgr. Renáta Majchráková
Bydlisko: 023 12 Svrčinovec č. 989
Národnosť: slovenská
   
Vzdelanie: ZŠ Svrčinovec
  Gymnázium Čadca
  Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce
sv. Alžbety Bratislava
   
Zamestnania: THP pracovník ŽSR, Vojenská správa
  zástupca riaditeľa STYK spol.s.r.o.
  od 05.01.2009
- Obecný úrad Svrčinovec /koordinátor AČ/
  od 01.04.2013
- Obecný úrad Svrčinovec /referent výstavby a ŽP/
  od 10.12.2014 - Obecný úrad Svrčinovec /starostka/
   
Cudzie jazyky: Francúzsky jazyk
  Ruský jazyk
  Poľský jazyk
   
Osobné záujmy:

literatúra faktu, história, šport, sociálna oblasť

 

Životné krédo, motto, odkaz: "AUDI PARTEM ALTERAM" - "Vypočuj druhú stranu"

 

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za rok 2019

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za rok 2020 (3.08 MB)

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za rok 2021 (4.38 MB)