Navigácia

Obsah

Volebný program starostu


Mgr. Renáta Majchráková /nezávislá kandidátka/mojím heslom je aj naďalej "AUDI PARTEM ALTERAM" - "Vypočuj druhú stranu"

 

MOJÍM TÍMOM OSTÁVA KAŽDÝ OBČAN V NAŠEJ DEDINE A KAŽDÝ KONŠTRUKTÍVNE A VECNE ZMÝŠĽAJÚCI POSLANEC OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA.

 

"Nechcem rozpisovať nereálne ciele, chcem zapojiť do života v obci predovšetkým mládež, lebo oni sú naša budúcnosť, seniorov, od ktorých sa máme stále čo učiť. Chcem vylepšovať a pokračovať v aktivitách, ktoré sú správne naštartované a spojiť obec v prospech pre dobré veci. Verím a viem, že Svrčinovec je a bude miesto, kde sme a budeme radi žiť."

 

Investičné akcie:

- pokračovať v rekonštrukcii miestnych komunikácií, vybudovanie nových,

- vybudovanie komunitného centra na stretávanie sa seniorov, mamičiek,

- vybudovanie malometrážnych bytov v budove "U Duši",

- oprava fasády a strešnej krytiny na AB 200, Telovýchovnej jednote,

- skrášlenie centra obce, výsadba zelene,

- pokračovať v rozšírení parkovacích miest,

- pokračovať v rekonštrukcii verejného osvetlenia a rozšíriť ho aj do osád,

- rozšíriť kamerový systém aj na okrajové časti obce, a tým obec chrániť pred vandalmi

Sociálna oblasť:

- spolupracovať s inštitúciami,

- pomáhať a poradiť občanom v ťažkých životných situáciách,

- pokračovať v beneficiach venovaných na podporu sociálne znevýhodneným a chorým,

- motivovať k súdržnosti, dobrovoľníckym aktivitám

Životné prostredie:

- výkup pozemkov na zriadenie zberného dvora, výsadbu zelene,

- organizovať spoločné čistenie katastra obce,

- motivovať k ochrane životného prostredia

Športové aktivity:

- vybudovanie športovo-oddychových zón v ostatných častiach obce,

- podporovať prostredníctvom krúžkovej činnosti a dotácií na nové druhy športu