Navigácia

Obsah

Volebný program starostu


Mgr. Renáta Majchráková - mojím heslom je "AUDI PARTEM ALTERAM" - "Vypočuj druhú stranu"

 

MOJÍM TÍMOM JE KAŽDÝ OBČAN V NAŠEJ DEDINE, KAŽDÝ KONŠTRUKTÍVNE A VECNE ZMÝŠĽAJÚCI POSLANEC OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA.

 

STAROSTA ZVEĽAĎUJE SVOJU OBEC, STARÁ SA O SPOKOJNOSŤ OBČANOV.

 

Investičné akcie:

- vypracovanie doplnku územného plánu

- rozšírenie obecného rozhlasu do odľahlých lokalít

- prestavba budovy u Duší, obecného úradu, AB 200

- dobudovanie priestorov hasičskej zbrojnice. telovýchovnej jednoty

- rekonštrukcia miestnych komunikácií

Bezpečnosť obce:

- výstavba chodníka popri ceste I/11

- vybudovanie kamerového systému

- spomaľovacie retardéry v časti u Katraka

- dôslednejšia kontrola a prísnejšie sankcie voči vandalom, cestným pirátom

Životné prostredie:

- zriadenie zberného dvora

- vytvorenie kompostoviska

Pre občana:

- vybudovanie oddychovej zóny v centre obce

- vytvorenie parkovacích miest pri cintoríne a kostole

- zriadenie komisie verejného poriadku

- úzka spolupráca so sociálnymi inštitúciami, zariadeniami

- zamedziť rodinkárstvu, klientelizmu, znečisťovaniu obce, vandalizmu a kriminalite

- spojiť obec, podporovať šport, kultúru, folklór

 

"SKÚSME ŽIŤ A PRACOVAŤ TAK, ABY SME SA NEHANBILI POVEDAŤ "SOM SVRČINOVČAN"!