Navigácia

Obsah

Predstavenie obce

svrčinovecObec Svrčinovec leží na severe Slovenska na území horných Kysúc v povodí rieky Čerňanky. Obec susedí s okresným mestom Čadca a obcou Českej republiky Mostami u Jablunkova. Cez Svrčinovec prechádzajú dve významné železničné trasy medzinárodného významu. Košicko-bohumínska trať smeruje do Čiech, druhá ide zo Žiliny, cez Skalité do Poľska. Rozloha územia obce Svrčinovec je 1 574 ha a počet obyvateľov v súčasnosti žijúcich v obci je 3424 /stav k 31.12.2017/.

 

 

VITAJTE NA STRÁNKE OBCE SVRČINOVEC, ŽELÁME VÁM KRÁSNY DEŇ A ÚSMEV NA TVÁRI!

 

Myšlienka dňa: „Dobre urobené je lepšie ako dobre povedané." /Banjamin Franklin/

 

16.03.2018

Prerušenie distribúcie elektriny na Závrší 1

Prerušenie distribúcie elektriny na Závrší

V stredu 04.04.2018 od 07.00 - do 20.00 hod bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy v častiach obce Závršie, Škradné a Potok.

Detail

14.03.2018

Veľkonočná výstava 1

Veľkonočná výstava

Obec Svrčinovec pozýva občanov na "veľkonočnú výstavu", ktorá sa uskutoční v sobotu 24.03. a nedeľu 25.03. v Základnej škole vo Svrčinovci. Občania, ktorí majú záujem vystavovať svoje výrobky ich môžu priniesť do piatku 23.3.2018 do 12.00 hod na obecný úrad /kancelária OPS - Bc. Cyprichová alebo Krkoška/. Kontakt: 041/4371086. Veľkonočné tvorivé dielne sa uskutočnia vo štvrtok 22.03.2018 od 15.00 hod v zasadačke obecného úradu.

Detail

14.03.2018

Materská škola zatvorená 1

Riaditeľské voľno v materskej škole

Riaditeľka MŠ Svrčinovec oznamuje rodičom, že so súhlasom zriaďovateľa bude v stredu 28.03.2018 z dôvodu konania slávnostnej pedagogickej rady pri príležitosti Dňa učiteľov materská škola zatvorená. Ďakujeme za pochopenie.

Detail

09.03.2018

Riaditeľské voľno 1

Riaditeľské voľno v základnej škole

V stredu 21.03.2018 udeľuje riaditeľstvo ZŠ vo Svrčinovci žiakom 5. až 8. ročníka riaditeľské voľno z organizačných dôvodov - testovanie žiakov 9. ročníka a v stredu 28.03.2018 bude udelené všetkým žiakom ZŠ riaditeľské voľno z dôvodu zasadnutia slávnostnej pedagogickej rady pri príležitosti Dňa učiteľov.

Detail

07.03.2018

Vývoz popolníc po zimnom období opäť začína fungovať 1

Vývoz popolníc po zimnom období opäť začína fungovať

Oznamujeme Vám, že v častiach obce, kde bol v zimnom období zrušený vývoz popolníc a nahradený VOKami, začne opäť fungovať. Prvý zber popolníc po zimnom období začne v pondelok 23.04.2018 v obci a v utorok 24.04.2018 na Závrší a v Potoku /ďalej podľa harmonogramu/. VOKy budú predtým z častí Závršie pri kaplnke, Potok - 2 ks, pri Stodole, pod Bohumínskou traťou smerom za mliekarňou, U Bubna, U Blažkov - pod železničnou traťou, U Katraka pri moste, U Hlaváča pri rieke a U Berka pri rieke opäť odstránené.

Detail

07.03.2018

Čiastočná uzávierky cesty I/12 1

Čiastočná uzávierky cesty I/12

Oznamujeme Vám, že od 07.03.2018 začne čiastočná uzávierka cesty I/12 v súvislosti s realizáciou stavby "D3 Svrčinovec - Skalité", Úpravy na ceste I/12". Počas jednotlivých etáp bude uzavretý vždy jeden jazdný pruh.

Detail

01.03.2018

Systém nakladania s odpadom oddelene vyzbieraným z komunálnych odpadov v obci 1

Systém nakladania s odpadom oddelene vyzbieraným z komunálnych odpadov v obci

Oboznámte sa ako správne nakladať s elektroodpadom, odpadom z obalov, odpadom z batérií a akumulátorov.

Detail

27.02.2018

Upozornenie! 1

Upozornenie!

Vzhľadom k tomu, že pri poslednom separovanom zbere došlo k viacerým porušeniam, kedy odpad nebol správne roztriedený /každá komodita zvlášť/, upozorňujeme týmto občanov, že v prípade opakovania sa takejto situácie, keď odpad bude znečistený, nevytriedený, prípadne odpad nebude zošliapnutý, nebude takýto odpad odvezený! Čítaj ďalej...

Detail

22.02.2018

Výzva 1

Výzva

Okresné riaditeľstvo PZ SR - Okresný dopravný inšpektorát v Čadci týmto vyzýva vlastníka veci /štvorkolka/ , ktorá bola zaistená dňa 09.02.2018 v Obci Svrčinovec, aby sa najneskôr do 09.02.2019 prihlásil na ODI PZ v Čadci v pracovných dňoch od 07.30 do 15.30 hod alebo ohlásil telefonicky na telefónnom čísle 0961 423 515. Žiadame ďalej občanov v prípade akýchkoľvek relevantných informácii ohľadom veci a totožnosti jej vlastníka, aby sa písomne, príp. telefonicky ozvali na útvar Policajného zboru v Čadci. Ďakujeme!

Detail

16.02.2018

Zápis detí do 1. ročníka základnej školy 1

Zápis detí do 1. ročníka základnej školy

Riaditeľstvo ZŠ Svrčinovec oznamuje, že zápis detí do 1. ročníka sa uskutoční v dňoch 04.04. a 05.04.2018 od 14.00 - do 17.00 hod na prízemí základnej školy v 1.B triede.

Detail

13.02.2018

Zápis detí do materskej školy 1

Zápis detí do materskej školy

Milí rodičia, v čase od 30.04. do 31.05.2018 od 06.30 do 16.30 hod môžete podávať žiadosti na prijatie dieťaťa do Materskej školy Svrčinovec na školský rok 2018/2019. Oboznámte sa s podmienkami na prijatie dieťaťa do MŠ.

Detail

15.01.2018

Platenie dane a poplatkov v roku 2018 1

Platenie daní a poplatkov v roku 2018

Daň a poplatok za TKO môžete platiť na obecnom úrade v stránkové dni od 20. februára 2018. Cintorínske poplatky môžete platiť v kancelárií OPS v stránkové dni už od 01. februára 2018. Sadzby dane z nehnuteľnosti, dane za psa, poplatku za komunálne odpady a ani cintorínske poplatky sa na rok 2018 nezvyšovali, zostali na úrovni roku 2017.

Detail

15.01.2018

Zmeny vo VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad 1

Zmeny vo VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad

Oboznámte sa s najdôležitejšími zmenami vo VZN č. 3/2017 o miestnom poplatku za komunálny odpady a drobné stavebné odpady, ktoré budú v platnosti od 01.01.2018.

Detail

14.01.2018

Kaufland hľadá distribútorov 1

Kaufland hľadá distribútorov

Ste študent, dôchodca, nezamestnaný, zamestnaný, invalidný dôchodca alebo rodič na rodičovskej dovolenke? Máte chuť si zarobiť? Spoločnosť Kaufland Vám ponúka možnosť privyrobiť si pri roznose reklamných novín Kaufland. Kontakt: 0917 088 232 alebo 0918 534 856 alebo e-mail mirodur@gmail.com.

Detail

14.01.2018

Separovaný zber - pozor zmena od nového roka! 1

Separovaný zber - pozor zmena od nového roka!

Doteraz sme triedili odpad do dvoch vriec - sklo a plasty. Od nového roka 2018 je potrebné odpad triediť do štyroch vriec, a to zvlášť sklo /zelené vrece/, zvlášť plasty /priesvitné vrece/, zvlášť tetrapaky /priesvitné vrece/ a taktiež zvlášť obaly z kovu /priesvitné vrece/. Všetky obaly, ktoré sa dajú stlačiť, musia byť stlačené a čisté! Vrecia dostanete ako doteraz v knižnici v utorok od 08.00 - do 14.30 hod a stredu od 08.00 - do 16.30 hod.

Detail

24.03.2018 - 25.03.2018

Veľkonočná výstava 1

Veľkonočná výstava

Veľkonočná výstava ručných prác, spojená s predajom.

Detail

25.03.2018

Veľkonočná výstava kraslíc, veľkonočných dekorácií a prútených výrobkov

Veľkonočná výstava kraslíc, veľkonočných dekorácií a prútených výrobkov

Obec Skalité Vás srdečne pozýva na "Veľkonočnú výstavu" spojenú s predajom. Viac informácií sa dočítate na priloženom plagáte.

Obec Skalité

30.04.2018

Stavanie mája 1

Stavanie mája

Pozývame Vás na stavanie mája pred obecným úradom.

Detail

10.05.2018

70-roční jubilanti 1

70-roční jubilanti

Posedenie našich 70-ročných občanov - jubilantov.

Detail

18.05.2018

Stretnutie vedenia obce s občanmi 1

Stretnutie vedenia obce s občanmi

Starostka obce a poslanci OZ Vás srdečne pozývajú na ďalšie stretnutie s občanmi, ktoré sa uskutoční v piatok 18.05.2018 o 16.00 hod v Kultúrnom dome vo Svrčinovci.

Detail