Navigácia

Obsah

Predstavenie obce

svrčinovecObec Svrčinovec leží na severe Slovenska na území horných Kysúc v povodí rieky Čerňanky. Obec susedí s okresným mestom Čadca a obcou Českej republiky Mostami u Jablunkova. Cez Svrčinovec prechádzajú dve významné železničné trasy medzinárodného významu. Košicko-bohumínska trať smeruje do Čiech, druhá ide zo Žiliny, cez Skalité do Poľska. Rozloha územia obce Svrčinovec je 1 574 ha a počet obyvateľov v súčasnosti žijúcich v obci je 3424 /stav k 31.12.2017/. V roku 2018 si pripomíname 405. výročie prvej písomnej zmienky o obci Svrčinovec.

 

VITAJTE NA STRÁNKE OBCE SVRČINOVEC, ŽELÁME VÁM KRÁSNY DEŇ A ÚSMEV NA TVÁRI!

 

Myšlienka dňa:  "Sú ľudia, ktorí polichotia vašim očiam a o pár minút si nespomenú na ich farbu. No sú aj takí, ktorí vám povedia všetko to krásne a aj smutné, čo v tých očiach zazreli." /neznámy autor/

 

21.06.2018

21. jún - prvý letný deň 1

21. jún - prvý letný deň

Dnes je prvý letný deň /slnovrat/. Je to zároveň aj najdlhší deň v roku. Prajeme Vám všetkým krásne a slnečné leto!

Detail

20.06.2018

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 1

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

V stredu 27. júna 2018 o 09.00 hod sa bude konať riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Detail

19.06.2018

POZOR - chyba v systéme zasielania správ formou sms 1

POZOR - chyba v systéme zasielania správ formou sms

Upozorňujeme občanov, že pri oprave systému zasielania sms správ cez mobilné telefóny došlo k výpadku viacerých kontaktov. Prosíme preto občanov, ktorí prestali dostávať sms od OÚ a majú stále o ne záujem, aby svoje mobilné číslo opätovne nahlásili osobne na obecnom úrade, príp. e-mailom alebo telefonicky. Za pochopenie ďakujeme!

Detail

15.06.2018

Ochrana pred požiarmi 1

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Čadci dňom 15.06.2018 od 07.00 hod až do odvolania, vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Čadca a Kysucké Nové Mesto.

Detail

11.06.2018

Pozvánka na XIV. ročník medzinárodného šachového turnaja 1

Pozvánka na XIV. ročník medzinárodného šachového turnaja

Mikroregión Kysucký triangel a Obec Čierne pozýva všetkých, čo majú radi šach na XIV. ročník medzinárodného šachového turnaja, ktorý sa uskutoční v nedeľu 24.06.2018 v sále Kultúrneho domu v Čiernom. Oboznámte sa s propozíciami turnaja. Tešíme sa na Vás! /Upozorňujeme občanov, že v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, bude z tejto akcie vyhotovená fotodokumentácia za účelom zverejnenia na obecnej web stránke a v Svrčinovskom spravodaji/.

Detail

11.06.2018

Osadový turnaj vo futbale o pohár starostky obce 1

Osadový turnaj vo futbale o pohár starostky obce

Srdečne Vás pozývame na ďalší ročník osadového tunaja vo futbale o pohár starostky obce, ktorý sa uskutoční v sobotu 30.06.2018 o 09.00 hod v areáli TJ. Prihlášky na tento turnaj môžete podávať od 22.06. do 28.06.2018 do 12.00 hod na obecnom úrade u p. Krkošku alebo Bc. Cyprichovej. Telefonický kontakt: 041 /4371 086. /Upozorňujeme občanov, že v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, bude z tejto akcie vyhotovená fotodokumentácia za účelom zverejnenia na obecnej web stránke a v Svrčinovskom spravodaji/.

Detail

11.06.2018

Rozšírenie zvozových trás vývozu popolníc v obci 1

Rozšírenie zvozových trás vývozu popolníc v obci

Ako sme už spomínali, obec uzavrela zmluvu s novou firmou ohľadom zberu komunálneho odpadu v obci. Z uvedeného dôvodu sa zároveň aj rozširujú zvozové trasy vývozu popolníc. Oboznámte sa preto z ďalšími rozšírenými zvozovými trasami.

Detail

07.06.2018

Prerušenie distribúcie elektriny na Závrší - Škradné 1

Prerušenie distribúcie elektriny na Závrší - Škradné

V stredu 11.07.2018 od 08.30 - do 15.15 hod bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy v časti obce Závršie - Škradné.

Detail

06.06.2018

Podaný projekt na biokompostéry bol pre našu obec úspešný 1

Podaný projekt na biokompostéry bol pre našu obec úspešný!

Obec Svrčinovec podala minulý rok žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu - Kvalita životného prostredia pre projekt "Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním". Podaný projekt na biokompostéry bol pre našu obec úspešný a v apríli tohto roku bolo obci doručené Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

Detail

04.06.2018

Svrčinovský železný hasič 1

Svrčinovský železný hasič

V sobotu 07.07.2018 Vás pozývame na nultý ročník Beskydského železného hasiča pod názvom " Svrčinovský železný hasič". Akcia sa uskutoční v športovom areáli Svrčinovec. /Upozorňujeme občanov, že v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, bude z tejto akcie vyhotovená fotodokumentácia za účelom zverejnenia na obecnej web stránke, v Svrčinovskom spravodaji a na facebookovej stránke DHZ/.

Detail

30.05.2018

POZOR - Zmena termínu vývozov TKO 1

POZOR - Zmena termínu vývozov popolníc od 01.06.2018

Vzhľadom k tomu, že od 01.06.2018 obec uzavrela zmluvu ohľadom zberu komunálneho odpadu s novou firmou CA-Cargo, s.r.o., Andreja Hlinku 3118, 022 01 Čadca, menia sa zároveň aj termíny vývozov TKO v našej obci. Doteraz sa popolnice vyvážali v pondelok /obec/ a v utorok /Závršie a Potok/. Od 01.06.2018 sa budú vyvážať vo štvrtok /obec/ a v piatok /Závršie a Potok/. Oboznámte sa s novými termínmi vývozu TKO.

Detail

22.05.2018

Platenie dane a poplatkov v roku 2018 1

Platenie daní a poplatkov v roku 2018

Upozorňujeme občanov, že daň z nehnuteľnosti je potrebné zaplatiť najneskôr do 31.05.2018 a poplatok za TKO je potrebné zaplatiť do 31.07.2018. Uvedené poplatky môžete zaplatiť na obecnom úrade v stránkové dni.

Detail

11.05.2018

Stavebné práce na obecnom úrade pokračujú 1

Stavebné práce na obecnom úrade pokračujú

Oznamujeme občanom, že stavebné práce na rekonštrukcii obecného úradu pokračujú ďalej. Služby pre občanov budú samozrejme zabezpečené v rámci úradných hodín.

Detail

01.05.2018

Harmonogram bezpríspevkových odberov na  október 2017 1

Harmonogram bezpríspevkových odberov na jún 2018

Odbery sa uskutočňujú vždy v pondelok, utorok, štvrtok a piatok od 06.00 hod do 09.00 hod na hematologicko-transfúznom oddelení v KNsP Čadca. Termíny sú záväzné a prípadnú zmenu treba dohodnúť s MUDr. Petrom Chudým, PhD..

Detail

27.04.2018

Nejazdi rýchlejšie, než tvoj anjel strážny dokáže lietať! 1

Nejazdi rýchlejšie, než tvoj anjel strážny dokáže lietať!

Prvé teplejšie dni prebudili aj motorkárov v našej obci. Niektorí motorkári sa proste nevedia dočkať a hneď ako len cesty oschnú, musia sa ísť na dvoch kolesách vybúriť. Zavinili už veľa dopravných nehôd a najčastejšou príčinou bola rýchlosť. Bohužiaľ nejde len o dospelých ľudí, ale aj o maloleté deti. Častokrát sa preháňajú neprimeranou rýchlosťou po obecných cestách a ohrozujú tým životy ľudí, ako aj svoje. Väčšinou ide o hrubé porušenie dopravných predpisov. Mali by si uvedomiť, že v záujme vlastnej bezpečnosti, ako aj bezpečnosti občanov je potrebné sa vyvarovať nebezpečnej rýchlej jazde, porušovaniu dopravných predpisov a preceňovaniu svojich schopností. Aj pomalšou jazdou sa dá dostať do plánovaného cieľa. Starostka obce preto v spolupráci s poslancami OZ, na základe viacerých sťažností obyvateľov obce, požiadala o spoluprácu Políciu SR, ktorá bude mať v najbližšie dni zvýšenú hliadku na všetkých obecných cestách /hlavne cez víkendy/. Apelujeme preto na zvýšenú opatrnosť, bezpečnosť a dodržiavanie dopravných predpisov nielen motorkárov, ale i vodičov motorových vozidiel!

Detail

30.06.2018

Medziosadový turnaj vo futbale 1

Medziosadový turnaj vo futbale

Pozývame Vás na medziosadový turnaj vo futbale o pohár starostky obce. Prihlášky môžete podávať od piatku 22.06. do štvrtku 28.06.2018 do 12.00 hod na obecnom úrade u p. Krkošku alebo Bc. Cyprichovej.

Detail

05.07.2018

Slávnostná krojová sv. omša 1

Slávnostná krojová sv. omša

Vo štvrtok 05.07.2018 na sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda sa uskutoční tradičná slávnostná krojová sv. omša pri kostole.

Detail

06.07.2018 - 07.07.2018

Svrčinovské letné slávnosti 1

Svrčinovské letné slávnosti

Podľa najnovších štúdií je prvá písomná zmienka o našej Obci Svrčinovec už z roku 1613 a nie z roku 1658 ako sa doteraz spomínalo. To znamená, že tento rok spolu oslávime nie 360., ale už 405. výročie prvej písomnej zmienky o našej obci! Bližšie sa dočítate v novej pripravovanej knihe o Svrčinovci, ktorú si budete môcť zakúpiť na svrčinovských slávnostiach. Piatok 06.07.2018 - udeľovanie ocenení obce v kultúrnom dome. Sobota 07.07.2018 - "svrčinovské slávnosti" na ihrisku.

Detail

21.09.2018 - 24.09.2018

Záhradkárska výstava 1

Záhradkárska výstava

Pozývame Vás na výstavu ovocia, zeleniny, kvetín a liečivých rastlín vypestovaných našimi občanmi.

Detail

21.10.2018

Mesiac úcty k starším 1

Mesiac úcty k starším

Pozývame všetkých starších občanov našej obce na posedenie pri vínku a peknej piesni.

Detail