Navigácia

Obsah

Predstavenie obce

svrčinovecObec Svrčinovec leží na severe Slovenska na území horných Kysúc v povodí rieky Čerňanky. Obec susedí s okresným mestom Čadca a obcou Českej republiky Mostami u Jablunkova. Cez Svrčinovec prechádzajú dve významné železničné trasy medzinárodného významu. Košicko-bohumínska trať smeruje do Čiech, druhá ide zo Žiliny, cez Skalité do Poľska. Rozloha územia obce Svrčinovec je 1 574 ha a počet obyvateľov v súčasnosti žijúcich v obci je 3424 /stav k 31.12.2017/. V roku 2018 si pripomíname 405. výročie prvej písomnej zmienky o obci Svrčinovec.

 

VITAJTE NA STRÁNKE OBCE SVRČINOVEC, ŽELÁME VÁM KRÁSNY DEŇ A ÚSMEV NA TVÁRI!

 

Myšlienka dňa:  "Kto je milovaný a miluje, je najšťastnejší človek na zemi." /Matka Tereza/

 

18.09.2018

Upozornenie na zaburinené pozemky 1

Upozornenie na zaburinené pozemky

Okresný úrad Čadca - pozemkový a lesný odbor upozorňuje na stúpajúcu zaburinenosť pozemkov, ktorých každým rokom pribúda. Vyzýva preto všetkých vlastníkov alebo nájomcov a správcov, aby udržiavali svoje poľnohospodárske i nepoľnohospodárske pozemky v nezaburinenom stave pravidelným a včasným odstraňovaním burín, aby nedošlo k ich šíreniu na susedné pozemky.

Detail

09.09.2018

Pozvanie do divadla 1

Pozvanie do divadla

V nedeľu 30.09.2018 o 17.00 hod Vás pozývame do Kultúrneho domu vo Svrčinovci na divadelné predstavenie v podaní Divadelného súboru Jána Palárika v Čadci "Láska na 3x". Vstupenky si môžete zakúpiť na sekretariáte obecného úradu. Vstupné je € 3,--/osoba. Príďte sa zabaviť!

Detail

01.09.2018

Výstava ovocia, zeleniny, kvetín a liečivých rastlín 1

Výstava ovocia, zeleniny, kvetín a liečivých rastlín spojená so súťažou

ZO SZZ Svrčinovec uskutoční v dňoch 22.09. - 24.09.2018 obecnú výstavu ovocia, zeleniny, kvetín a liečivých rastlín v sále Kultúrneho domu vo Svrčinovci pod záštitou starostky obce. Srdečne všetkých pozývame! Žiadame členov ZO SZZ vo Svrčinovci, ako aj občanov obce, aby svoje dopestované výpestky dopravili do sále KD už v piatok 21.09.2018 v priebehu dňa. Najkrajšie vyhodnotené a ocenené jednotlivé druhy ovocia, zeleniny atď. budú vybraté a zaslané na Okresnú výstavu, ktorá sa uskutoční v dňoch 29.09. - 30.09.2018 v Rudine. Starostka obce zároveň vyhlasuje súťaž o najchutnejší ovocný koláč, ktorý môžu gazdinky priniesť na výstavu. Vyhodnotenie súťaže bude v nedeľu 23.09.2018 po druhej sv. omši v kultúrnom dome. Nedeľná sv. omša o 11.00 hod bude pri tejto príležitosti s krojovaným sprievodom ako poďakovanie za úrodu.

Detail

01.09.2018

Ponuka na muštovanie 1

Ponuka na muštovanie

Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov Svrčinovec Vám oznamuje, že v priebehu mesiaca september 2018 bude spustená prevádzka muštárne na spracovanie jabĺk. Záujem o muštovanie je potrebné vopred nahlásiť a dohodnúť s predsedom ZO p. Františkom Krehlíkom na telefónnom čísle 0914 23 00 90.

Detail

31.08.2018

Žiadosť o pomoc 2

Poďakovanie

Oznamujeme občanom, že dňom 31.08.2018 končí zber plastových vrchnáčikov pre Adamka Kopasa. Adamkova rodina veľmi pekne ďakuje všetkým ochotným ľuďom, ktorí vrchnáčiky zbierali. Ďakujeme!

Detail

05.08.2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 1

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018. Voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h.

Detail

01.08.2018

Zber elektroodpadu a veľkoobjemového odpadu 1

Zber elektroodpadu a veľkoobjemového odpadu

V dňoch 01.10.2018 až 04.10.2018 /pondelok - štvrtok/ bude v našej obci prebiehať zber elektroodpadu a veľkoobjemového odpadu.

Detail

01.08.2018

Zber drobného stavebného odpadu 1

Zber drobného stavebného odpadu

V piatok 05.10.2018 bude v našej obci prebiehať zber drobného stavebného odpadu.

Detail

01.08.2018

Zber papiera 1

Zber papiera

V piatok 05.10.2018 bude v našej obci prebiehať zber papiera.

Detail

12.07.2018

Prerušenie distribúcie elektriny pod Grapami 1

Prerušenie distribúcie elektriny U Kubale, U Meščky, U Vajdíka

V stredu 19.09.2018 od 07.30 hod - do 12.30 hod bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy v častiach obce U Kubale, U Meščka a U Vajdíka.

Detail

11.07.2018

Harmonogram bezpríspevkových odberov na  október 2017 1

Harmonogram bezpríspevkových odberov na október 2018

Odbery sa uskutočňujú vždy v pondelok, utorok, štvrtok a piatok od 06.00 hod do 09.00 hod na hematologicko-transfúznom oddelení v KNsP Čadca. Termíny sú záväzné a prípadnú zmenu treba dohodnúť s MUDr. Petrom Chudým, PhD..

Detail

09.07.2018

Voľné nebytové priestory v AB 200 1

Voľné nebytové priestory v AB 200

Obec Svrčinovec ponúka od 01.10.2018 na prenájom voľné nebytové priestory v budove AB 200 /bývalý TIPOS/ o rozmere 10,4 m2. Záujemca o nebytové priestory sa môže prihlásiť na obecnom úrade.

Detail

05.07.2018

Ochrana pred požiarmi 1

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Čadci dňom 05.07.2018 od 07.00 hod vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Čadca a Kysucké Nové Mesto.

Detail

26.06.2018

Monografia obce Svrčinovec 1

Monografia obce Svrčinovec

Práve v týchto dňoch uzrela svetlo sveta nová monografia o našej obci. Tešíme sa tejto krásnej publikácii, ku ktorej vzniku ste prispeli aj vy - občania našej obce. Ďakujeme! Pre všetkých záujemcov, ktorí by si ju chceli zakúpiť je k dispozícií na obecnom úrade. Cena je € 20,--.

Detail

20.06.2018

Skúška sirény 1

Termíny akustického preskúšania sirén v roku 2018

Pravidelné preskúšanie systému varovania v našej obci sa najbližšie uskutoční v piatok 12.10.2018 o 12.00 hod dvojminútovým stálym tónom sirény.

Detail

21.09.2018 - 24.09.2018

Záhradkárska výstava 1

Záhradkárska výstava

Pozývame Vás na výstavu ovocia, zeleniny, kvetín a liečivých rastlín vypestovaných našimi občanmi.

Detail

21.10.2018

Mesiac úcty k starším 1

Mesiac úcty k starším

Pozývame všetkých starších občanov našej obce na posedenie pri vínku a peknej piesni.

Detail

17.11.2018

Katarínsky ples 1

Katarínsky ples

Príďte sa zabaviť na tradičný Katarínsky ples v našej.

Detail

30.11.2018

Tvorivé dielne 1

Tvorivé dielne pre malých i veľkých

Pozývame deti ako aj ich rodičov a starých rodičov na tvorivé dielne, ktoré obecný úrad organizuje v spolupráci so základnou školou.

Detail

07.12.2018

Mikuláš + Mikulášske trhy 1

Mikuláš + Mikulášske trhy

Pozývame všetkých na mikulášske trhy a zároveň aj na rozsvietenie vianočného stromčeka.

Detail