Navigácia

Obsah

Predstavenie obce

svrčinovecObec Svrčinovec leží na severe Slovenska na území horných Kysúc v povodí rieky Čerňanky. Obec susedí s okresným mestom Čadca a obcou Českej republiky Mostami u Jablunkova. Cez Svrčinovec prechádzajú dve významné železničné trasy medzinárodného významu. Košicko-bohumínska trať smeruje do Čiech, druhá ide zo Žiliny, cez Skalité do Poľska. Rozloha územia obce Svrčinovec je 1 574 ha a počet obyvateľov v súčasnosti žijúcich v obci je 3461.

 

 

VITAJTE NA STRÁNKE OBCE SVRČINOVEC, ŽELÁME VÁM KRÁSNY DEŇ A ÚSMEV NA TVÁRI!

 

 

19.01.2018

Pozvánka na benefičný koncert 1

Pozvánka na benefičný koncert

Stredné školy združené v Krajskom stredoškolskom parlamente Žilinského samosprávneho kraja za región Kysúc Vás všetkých srdečne pozývajú na benefičný koncert "Študentské srdce pre Adama Kopasa", ktorý sa uskutoční vo štvrtok 08.02.2018 o 17.00 hod v Dome kultúry v Čadci.

Detail

16.01.2018

Priznanie k dani treba doručiť do konca januára 1

Priznanie k dani treba doručiť do konca januára

Oznam je smerovaný všetkým občanom, ktorí v roku 2017 nadobudli, resp. predali nehnuteľný majetok.

Detail

15.01.2018

Platenie dane a poplatkov v roku 2018 1

Platenie daní a poplatkov v roku 2018

Daň a poplatok za TKO môžete platiť na obecnom úrade v stránkové dni od 20. februára 2018. Cintorínske poplatky môžete platiť v kancelárií OPS v stránkové dni už od 01. februára 2018. Sadzby dane z nehnuteľnosti, dane za psa, poplatku za komunálne odpady a ani cintorínske poplatky sa na rok 2018 nezvyšovali, zostali na úrovni roku 2017.

Detail

15.01.2018

Zmeny vo VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad 1

Zmeny vo VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad

Oboznámte sa s najdôležitejšími zmenami vo VZN č. 3/2017 o miestnom poplatku za komunálny odpady a drobné stavebné odpady, ktoré budú v platnosti od 01.01.2018.

Detail

14.01.2018

Separovaný zber - pozor zmena od nového roka! 1

Separovaný zber - pozor zmena od nového roka!

Doteraz sme triedili odpad do dvoch vriec - sklo a plasty. Od nového roka 2018 je potrebné odpad triediť do štyroch vriec, a to zvlášť sklo /zelené vrece/, zvlášť plasty /priesvitné vrece/, zvlášť tetrapaky /priesvitné vrece/ a taktiež zvlášť obaly z kovu /priesvitné vrece/. Všetky obaly, ktoré sa dajú stlačiť, musia byť stlačené a čisté! Vrecia dostanete ako doteraz v knižnici v utorok od 08.00 - do 14.30 hod a stredu od 08.00 - do 16.30 hod.

Detail

08.01.2018

Harmonogram bezpríspevkových odberov na  október 2017 1

Harmonogram bezpríspevkových odberov na február 2018

Odbery sa uskutočňujú vždy v pondelok, utorok, štvrtok a piatok od 06.00 hod do 09.00 hod na hematologicko-transfúznom oddelení v KNsP Čadca. Termíny sú záväzné a prípadnú zmenu treba dohodnúť s MUDr. Petrom Chudým, PhD..

Detail

02.01.2018

Zmena v správnych poplatkoch na matrike 1

Zmena v správnych poplatkoch na matrike

S účinnosťou od 01.01.2018 nastala zmena v správnych poplatkoch.

Detail

01.01.2018

Zaujímavosti o web stránke našej obce 1

Zaujímavosti z web stránky našej obce

Zaujíma Vás štatistika našej web stránky za minulý rok?

Detail

10.11.2017

Žiadost o zapožičanie dobových fotografií 1

Žiadost o zapožičanie dobových fotografií

Obecný úrad Svrčinovec týmto žiada občanov o zapožičanie starých dobových fotografií, ktoré by sme chceli použiť pri tvorbe novej knihy o Svrčinovci. Ak sa takéto fotografie u Vás doma nachádzajú, prosíme o ich zapožičanie a doručenie na sekretariát obecného úradu najneskôr do 31.01.2018. Všetky zapožičané materiály budú späť vrátené vlastníkom.

Detail

10.11.2017

Výzva občanom - pozemky 1

Výzva občanom - pozemky

Oboznámte sa s článkom pre užívateľov pozemkov.

Detail

09.11.2017

Prevencia krádeží a podvodov na senioroch 1

Prevencia krádeží a podvodov na senioroch

Nakoľko bol v poslednom období zo strany polície zaznamenaný opäť zvýšený nárast činnosti "krádeží a podvodov spáchaných na senioroch" obracia sa na Vás Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Čadci s výzvou o zvýšenie obozretnosti seniorov. V okrese Čadca došlo len v novembri 2017 k štyrom takýmto prípadom! V prípade, že Vás kontaktujú osobne alebo telefonicky neznáme osoby a máte podozrenie, že sa jedná o podvodníkov, kontaktujte IHNEĎ políciu na bezplatnom telefónnom čísle 158 alebo osobne na najbližšom útvare Policajného zboru. Ďakujeme.

Detail

09.11.2017

Skúška sirény 1

Termíny akustického preskúšania sirén v roku 2018

Pravidelné preskúšanie systému varovania v našej obci sa najbližšie uskutoční v piatok 09.02.2018 o 12.00 hod dvojminútovým stálym tónom sirény.

Detail

23.09.2017

Vývoz popolníc v niektorých častiach obce dočasne končí 1

Vývoz popolníc v niektorých častiach obce dočasne končí

Z dôvodu vyjadrenia firmy JOKO Čadca, ktorá vykonáva zvoz TKO, budú v niektorých častiach obce na zimné obdobie opäť pristavené veľkoobjemové kontajnery. Jedná sa o časti Závršie pri kaplnke, Potok - 2 VOKy, pri Stodole, pod Bohumínskou traťou smerom za mliekarňou, U Bubna, U Blažkov - pod železničnou traťou, U Katraka pri moste, U Hlaváča pri rieke a U Berka pri rieke. POSLEDNÝ VÝVOZ POPOLNÍC V TÝCHTO ČASTIACH BUDE 23.10.2017 - obec a 24.10.2017 - Závršie a Potok. Po tomto termíne budú vysypávané v uvedených častiach iba VOKy! Opätovne budú popolnice vysypávané od 23.04.2018 - obec a 24.04.2018 - Závršie a Potok a následne podľa harmonogramu 1x za dva týždne.

Detail

07.08.2017

Ponuka práce od stavebnej spoločnosti 1

Ponuka práce od stavebnej spoločnosti

Česká spoločnosť První KEY-STAV, a.a. Třinec ponúka občanom prácu v stavebnej oblasti.

Detail

27.06.2017

Ponuka knihy "Rodina" 1

Ponuka knihy "Rodina"

Na obecnom úrade si môžete zakúpiť zbierku básní "Rodina" od autorky Anny Škulavíkovej, rodenej Gajdošovej - rodáčky zo Svrčinovca - Závršia. Knihu vydalo Vydavateľstvo MAGMA Čadca. Cena za knihu je € 5,--.

Detail