Navigácia

Obsah

Predstavenie obce

svrčinovecObec Svrčinovec leží na severe Slovenska na území horných Kysúc v povodí rieky Čerňanky. Obec susedí s okresným mestom Čadca a obcou Českej republiky Mostami u Jablunkova. Cez Svrčinovec prechádzajú dve významné železničné trasy medzinárodného významu. Košicko-bohumínska trať smeruje do Čiech, druhá ide zo Žiliny, cez Skalité do Poľska. Rozloha územia obce Svrčinovec je 1 574 ha a počet obyvateľov v súčasnosti žijúcich v obci je 3424 /stav k 31.12.2017/.

 

 

VITAJTE NA STRÁNKE OBCE SVRČINOVEC, ŽELÁME VÁM KRÁSNY DEŇ A ÚSMEV NA TVÁRI!

 

Myšlienka dňa: „Najväčšou bolesťou na svete je vidieť umierať svoje dieťa." /Euripidés/

 

16.04.2018

22. apríl - Deň Zeme 1

22. apríl - Deň Zeme

Začiatok jari sa vždy ľuďom spája aj s veľkým jarným upratovaním, ktorého cieľom je skrášliť a upraviť si vlastné okolie. Obraciame sa preto na Vás s výzvou o celotýždennú úpravu a čistenie našej obce. Osobitne Vás chceme požiadať o vyčistenie a úpravu verejných priestranstiev vo Vašom okolí. Zároveň starostka obce vyhlasuje súťaž o najkrajšiu lokalitu obce. Prosím odfoťte svoje okolie pred a po uprataní a fotku zašlite na e-mailovú adresu obec@svrcinovec.sk do 23.04.2018. Najkrajšia lokalita bude odmenená. Pozývame všetkých občanov a dobrovoľníkov, ktorým záleží na svojom okolí a prostredí v ktorom žijeme, aby sa zúčastnili na tejto akcii. Aspoň raz za rok vráťme prírode jej pravú tvár a odstráňme z nej prvky našej nekultúrnosti.

Detail

16.04.2018

Čiastočná uzávierka cesty I/12 1

Čiastočná uzávierka cesty I/12

Oznamujeme Vám, že v dňoch 16.04 - 20.04.2018 bude čiastočná uzávierka cesty "I/12 Svrčinovec - Skalité, rekonštrukcia vozovky". Dôvodom uzávierky je realizácia prieskumných vrtov v okrajovej časti vozovky.

Detail

04.04.2018

Ponuka na prenájom nebytových priestorov 1

Ponuka na prenájom nebytových priestorov

Obec Svrčinovec ponúka od 01.05.2018 na prenájom voľné nebytové priestory vo vlastníctve obce, nachádzajúce sa v objekte TJ Beskyd. Jedná sa o kasíno a terasu.

Detail

03.04.2018

Zubná lekárka - oznam 1

Zubná lekárka nebude ordinovať

Oznamujeme Vám, že zubná lekárka MDDr. Maľovaníková vo štvrtok 19.04.2018 nebude ordinovať. Zástup: bolesti - MUDr. Džupa /Čadca/

Detail

03.04.2018

Zber elektroodpadu a veľkoobjemového odpadu 1

Zber elektroodpadu a veľkoobjemového odpadu

V dňoch 16.04.2018 až 19.04.2018 /pondelok - štvrtok/ bude v našej obci prebiehať zber elektroodpadu a veľkoobjemového odpadu.

Detail

03.04.2018

Zber drobného stavebného odpadu 1

Zber drobného stavebného odpadu

V piatok 20.04.2018 bude v našej obci prebiehať zber drobného stavebného odpadu.

Detail

03.04.2018

Zber papiera 1

Zber papiera

V piatok 20.04.2018 bude v našej obci prebiehať zber papiera.

Detail

02.04.2018

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 1

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

V stredu 25. apríla 2018 o 15.30 hod sa bude konať zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Detail

01.04.2018

Materská škola zatvorená 1

Materská škola zatvorená počas letných prázdnin

Riaditeľka MŠ Svrčinovec oznamuje rodičom, že so súhlasom zriaďovateľa, bude z dôvodu rekonštrukčných prác kuchyne a jedálne materská škola zatvorená počas letných prázdnin 2018 /júl a august/. Ďakujeme za pochopenie.

Detail

15.03.2018

Prerušenie distribúcie elektriny U Blažkov 1

Prerušenie distribúcie elektriny U Blažkov

V utorok 17.04.2018 a vo štvrtok 19.04.2018 od 07.00 hod - do 18.30 hod bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy v časti obce U Blažkov.

Detail

15.03.2018

Prerušenie distribúcie elektriny pod Grapami 1

Prerušenie distribúcie elektriny Pod Grapami

V utorok 24.04.2018 a vo štvrtok 26.04.2018 od 07.00 hod - do 18.30 hod bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy v časti obce Pod Grapami.

Detail

14.03.2018

Prerušenie distribúcie elektriny U Blažkov 1

Prerušenie distribúcie elektriny U Blažkov

V stredu 25.04.2018 od 07.00 hod - do 18.30 hod bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy v časti obce U Blažkov.

Detail

13.03.2018

Prerušenie distribúcie elektriny Pod Grapami 1

Prerušenie distribúcie elektriny Pod Grapami

Vo štvrtok 03.05.2018 od 07.00 hod - do 18.30 hod bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy v časti obce Pod Grapami.

Detail

11.03.2018

Zápis detí do materskej školy 1

Zápis detí do materskej školy

Milí rodičia, v čase od 30.04. do 31.05.2018 od 06.30 do 16.30 hod môžete podávať žiadosti na prijatie dieťaťa do Materskej školy Svrčinovec na školský rok 2018/2019. Oboznámte sa s podmienkami na prijatie dieťaťa do MŠ.

Detail

10.03.2018

Ochrana pred požiarmi 1

Ochrana pred požiarmi

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Čadci dôrazne upozorňuje všetkých občanov, právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov na prísny zákaz vypaľovania porastov, zakladania ohňa na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu a spaľovania horľavých látok na voľnom priestranstve.

Detail

30.04.2018

Stavanie mája 1

Stavanie mája

Pozývame Vás na stavanie mája pred obecným úradom.

Detail

10.05.2018

70-roční jubilanti 1

70-roční jubilanti

Posedenie našich 70-ročných občanov - jubilantov.

Detail

18.05.2018

Stretnutie vedenia obce s občanmi 1

Stretnutie vedenia obce s občanmi

Starostka obce a poslanci OZ Vás srdečne pozývajú na ďalšie stretnutie s občanmi, ktoré sa uskutoční v piatok 18.05.2018 o 16.00 hod v Kultúrnom dome vo Svrčinovci.

Detail

20.05.2018

Deň Matiek 1

Deň Matiek

Pozývame všetky mamičky a babičky na posedenie v kultúrnom dome.

Detail

01.06.2018

Medzinárodný deň detí 1

Medzinárodný deň detí

Oslávme spolu s našimi deťmi ich sviatok.

Detail