Navigácia

Obsah

Predstavenie obce

svrčinovecObec Svrčinovec leží na severe Slovenska na území horných Kysúc v povodí rieky Čerňanky. Obec susedí s okresným mestom Čadca a obcou Českej republiky Mostami u Jablunkova. Cez Svrčinovec prechádzajú dve významné železničné trasy medzinárodného významu. Košicko-bohumínska trať smeruje do Čiech, druhá ide zo Žiliny, cez Skalité do Poľska. Rozloha územia obce Svrčinovec je 1 574 ha a počet obyvateľov v súčasnosti žijúcich v obci je 3461.

 

 

VITAJTE NA STRÁNKE OBCE SVRČINOVEC, ŽELÁME VÁM KRÁSNY DEŇ A ÚSMEV NA TVÁRI!

 

 

19.09.2017

Výstava ovocia, zeleniny, kvetín a liečivých rastlín 1

Výstava ovocia, zeleniny, kvetín a liečivých rastlín spojená so súťažou

ZO SZZ Svrčinovec usporadúva v dňoch 29.09.2017 - 01.10.2017 obecnú výstavu ovocia, zeleniny, kvetín a liečivých rastlín v sále Kultúrneho domu vo Svrčinovci. Srdečne všetkých pozývame! ZÁROVEŇ VYHLASUJEME SÚŤAŽ O NAJLEPŠÍ OVOCNÝ KOLÁČ, KTORÝ MôŽU GAZDINKY UPIECŤ A PRINIESŤ POČAS VÝSTAVY DO KULTÚRNEHO DOMU. VYHODNOTENIE SÚŤAŽE BUDE V NEDEĽU 01.10.2017 PO DRUHEJ SV. OMŠI V KULTÚRNOM DOME.

Detail

19.09.2017

Goral na Gory 1

Goral na Gory

Dňa 30.09.2017 sa v Starom Smokovci vo Vysokých Tatrách uskutoční 2. ročník podujatia "Goral na Gory". Akcie sa zúčastní 6 goralských regiónov - Goralská hudba, tradičné goralské remeslá a varenie goralských jedál. Všetci ste srdečne vítaní. Viac informácií na web stránke goralnagory.sk.

Detail

18.09.2017

Orálna vakcinácia líšok proti besnote - jesenná kampaň 1

Orálna vakcinácia líšok proti besnote - jesenná kampaň

Štátna veterinárna a potravinová správa SR organizuje 36. sezónnu kampaň orálnej vakcinácie voľne žijúcich líšok proti besnote spôsobom, ktorý zodpovedá kritériám Medzinárodnej zdravotníckej organizácie /WHO/. Termín orálnej vakcinácie je stanovený od 02.10.2017 až do 16.10.2017.

Detail

18.09.2017

Oznam o konkurze poisťovne 1

Oznam o konkurze poisťovne

Spotrebiteľské Centrum Medzilaborce oznamuje občanom vyhlásenie konkurzu na životnú poisťovňou Rapid life /Prvá Česko-Slovenská Poisťovňa/, ktorá je momentálne v nútenej správe.

Detail

12.09.2017

Ponuka na muštovanie 1

Ponuka na muštovanie

Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov Svrčinovec Vám oznamuje, že od 23. septembra 2017 bude v prevádzke muštáreň na spracovanie jabĺk. Záujem o muštovanie je potrebné vopred nahlásiť a dohodnúť s predsedom ZO p. Františkom Krehlíkom na telefónnom čísle 0914 23 00 90.

Detail

11.09.2017

Čiastočná uzávierka cesty I/11 1

Čiastočná uzávierka cesty I/11

NDS, a.s. Bratislava Vám oznamuje, že v čase od 15.09.2017 od 20.00 hod do 18.09.2017 do 04.00 hod bude čiastočná uzávierky cesty I/11 v súvislosti s realizáciou udržiavacích prác /frézovanie a pokládka asfaltových vrstiev vozovky/ v priestoroch hraničného prechodu SR/ČR Svrčinovec. Cestná premávka bude presmerovaná dočasným dopravným značením obojsmerne do jedného jazdného pásu v smere ČR - SR. V prípade nevhodného počasia sa práce presunú na nasledovný víkend, t.j. 22.09. - 25.09.2017.

Detail

08.09.2017

Zber elektroodpadu a veľkoobjemového odpadu 1

Zber elektroodpadu a veľkoobjemového odpadu

V dňoch 02.10.2017 až 05.10.2017 /pondelok - štvrtok/ bude v našej obci prebiehať zber elektroodpadu a veľkoobjemového odpadu.

Detail

08.09.2017

Zber drobného stavebného odpadu 1

Zber drobného stavebného odpadu

V piatok 06.10.2017 bude v našej obci prebiehať zber drobného stavebného odpadu.

Detail

08.09.2017

Zber papiera 1

Zber papiera

V piatok 06.10.2017 bude v našej obci prebiehať zber papiera.

Detail

18.08.2017

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 1

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Obec Svrčinovec na základe § 49 ods. 3 Zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov zverejňuje elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií, a to najneskôr do 05.10.2017: obec@svrcinovec.sk. Bližšie informácie k voľbám nájdete na úradnej tabuli obci.

Detail

08.08.2017

Harmonogram bezpríspevkových odberov na  október 2017 1

Harmonogram bezpríspevkových odberov na október 2017

Odbery sa uskutočňujú vždy v pondelok, utorok, štvrtok a piatok od 06.00 hod do 09.00 hod na hematologicko-transfúznom oddelení v KNsP Čadca. Termíny sú záväzné a prípadnú zmenu treba dohodnúť s MUDr. Petrom Chudým, PhD..

Detail

07.08.2017

Ponuka práce od stavebnej spoločnosti 1

Ponuka práce od stavebnej spoločnosti

Česká spoločnosť První KEY-STAV, a.a. Třinec ponúka občanom prácu v stavebnej oblasti.

Detail

07.08.2017

Príspevok na zateplenie rodinného domu 1

Príspevok na zateplenie rodinného domu

Regionálna rozvojová agentúra Kysuce oznamuje občanom, že je možnosť podať žiadosť na príspevok na zateplenie rodinných domov, a to od 01.08.2017 do 31.10.2017 a získať tým príspevok až do výšky € 8 800,--.

Detail

29.06.2017

Petícia proti rozšíreniu skládky TKO do k.ú. Svrčinovec 1

Petícia proti rozšíreniu skládky TKO do k.ú. Svrčinovec

Obec Svrčinovec zverejňuje list, ktorým žiada firmu JOKO a syn, s.r.o. Čadca o vyjadrenie sa k petícií občanov proti rozšíreniu skládky TKO do k.ú. Obce Svrčinovec a proti ťažbe štrku v lokalite u Mišov pri rybníkoch. Zároveň zverejňuje vyjadrenie firmy JOKO k petícií a odpoveď Obce Svrčinovec

Detail

27.06.2017

Ponuka knihy "Rodina" 1

Ponuka knihy "Rodina"

Na obecnom úrade si môžete zakúpiť zbierku básní "Rodina" od autorky Anny Škulavíkovej, rodenej Gajdošovej - rodáčky zo Svrčinovca - Závršia. Knihu vydalo Vydavateľstvo MAGMA Čadca. Cena za knihu je € 5,--.

Detail

01.10.2017

Výstava ovocia, zeleniny a jesenný jarmok.

Slovenského zväzu záhradkárov Skalité a Obec Skalité, Vás pozýva na výstavu ovocia, zeleniny a liečivých rastlín. Viac sa dočítate na plagáte.

Obec Skalité

18.11.2017

Katarínsky ples

Obec Svrčinovec Vás pozýva na tradičný Katarínsky ples, ktorý sa uskutoční 18.11.2017 o 19.00 hod v kultúrnom dome. Predpredaj vstupeniek je od 03.11.2017 na obecnom úrade u Bc. Cyprichovej.

Detail