Menu
Obec Svrčinovec
obecSvrčinovec

Hlavný kontrolór obce

Hlavným kontrolórom Obce Svrčinovec je od 01.06.2021 JUDr. Erika Sandanusová, bytom Žilina - Karpatská 8402/9A, ktorá bola zvolená obecným zastupiteľstvom dňa 05.05.2021 v zmysle § 18a/ Zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, na volebné obdobie 6 rokov, a to od 01.06.2021 - do 31.05.2027 s pracovným úväzkom 0,2. 

Od 01.01.2022 jej poslanci Uznesením č. 110/2021 z 15.12.2021 schválili zvýšenie úväzku na 0,3.

 

- hlavný kontrolór obce /ďalej len "HKO"/ je volený obecným zastupiteľstvom na 6 rokov. Je pracovníkom obce a za svoju činnosť zodpovedá zastupiteľstvu, ktorému podáva správu o svojej činnosti. 

- funkcia HKO nie je zlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, funkcie v štátnej správe, dozornej rade, príp. v inom kontrolnom orgáne obce

- HKO nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov

- vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti a kompetencií obce

Vykonáva kontrolu:

- nakladania s majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štutu, príp. vo vlastníctve iných právnických a fyzických osôb, ktorý bol obci zverený

- účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade

- príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu obce, jeho zmien a záverečného účtu 

- správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov obci účelovo poskytnutých, fondov a dotácií

- hospodárenie s finančnými prostriedkami nielen na obci, ale aj vo všetkých rozpočtových a príspevkových organizáciách zriadených obcou. Kontrole podliehajú aj právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku. 

- kontrole podliehajú aj osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci

- kontrola vybavovania šťažností a petícií

- plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona o obecnom zriadení a z rozhodnutí orgánov obce

- dodržiavanie VZN obce a ostatných interných predpisov obce

Preveruje:

- tvorbu a čerpanie rozpočtu obce

- opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatkov obce

Vypracúva odborné stanoviská:

- k návrhu rozpočtu a záverečnému účtu obce pred ich schválením obecným zastupiteľstvom 

- výsledky kontroly spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov prekladá obecnému zastupiteľstvu

Predkladá obecnému zastupiteľstvu:

- raz za 6 mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pre rokovaním zverejnený spôsobom v obci obvyklým

- správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí

- najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka

HKO sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s poradným hlasom. Môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadeným obecným zastupiteľstvom. 

HKO je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti.

 

Hlavní kontrolóri Obce Svrčinovec:

  • Dušan Kubalík
  • Anna Jurištová
  • Ivana Martausová /1997 - 2015/
  • PhDr. Jana Romanová /2015 - 2021/
  • JUDr. Erika Sandanusová /2021 - doteraz/

 

ROK 2015

Navrh_planu_kontrol_HKO na II. polrok 2015.pdf

nvrh_plnu_kontrol_hko.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 124,24 kB
Stiahnuté: 541×
Vložené: 18. 3. 2017

Stanovisko_HKO_k_zaverecnemu_uctu_obce_za_2014.pdf

stanovisko_hko_k_zverecnemu_uctu_obce_za_2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 158,94 kB
Stiahnuté: 331×
Vložené: 18. 3. 2017

Sprava_o_plneni_uzneseni.pdf

sprava_o_plneni_uzneseni_z_predchadzajuceho_oz_001.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 114,05 kB
Stiahnuté: 355×
Vložené: 18. 3. 2017

Sprava_o_plneni_uzneseni.pdf

sprva_o_plneni_uznesen_z_predchadzjuceho_oz_-_24-6-2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 108,03 kB
Stiahnuté: 361×
Vložené: 18. 3. 2017

Sprava_o_plneni_uzneseni.pdf

sprava_o_plneni_uzneseni.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 643,46 kB
Stiahnuté: 396×
Vložené: 18. 3. 2017

Navrh_planu_kontrol_HKO_na_I._polrok_2016.pdf

navrh_planu_kontrol_hko_na_i._polrok_2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,09 MB
Stiahnuté: 397×
Vložené: 18. 3. 2017

Stanovisko_HKO_k_navrhu_rozpoctu_na_2016.pdf

stanovisko_hko_k_navrhu_rozpoctu_na_2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,21 MB
Stiahnuté: 493×
Vložené: 18. 3. 2017

Správa o plnení uznesení

Správa o plnení uznesení.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 373,61 kB
Stiahnuté: 299×
Vložené: 11. 10. 2018

ROK 2016

Sprava_o_plneni_uzneseni.pdf

sprava_o_plneni_uzneseni1212.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 846,06 kB
Stiahnuté: 396×
Vložené: 18. 3. 2017

Sprava_o_plneni_uzneseni.pdf

sprava_o_plneni_uzneseni00.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 745,05 kB
Stiahnuté: 361×
Vložené: 18. 3. 2017

Navrh_planu_kontrol_HKO_na_II._polrok_2016.pdf

navrh_planu_kontrol_hko_na_ii._polrok_2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,04 MB
Stiahnuté: 396×
Vložené: 18. 3. 2017

Sprava_HKO_o_plneni_uzneseni.pdf

sprava_hko_o_plnen_uznesen.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,16 MB
Stiahnuté: 361×
Vložené: 18. 3. 2017

Stanovisko_HKO_k_zaverecnemu_uctu_obce_za_2015.pdf

stanovisko_hko_k_zverenemu_uctu_obce_za_2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 430,08 kB
Stiahnuté: 351×
Vložené: 18. 3. 2017

Sprava_o_plneni_uzneseni.pdf

sprava_o_plneni_uzneseni4.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,5 MB
Stiahnuté: 450×
Vložené: 18. 3. 2017

Plan_kontrol_HKO_na_I._polrok_2017.pdf

plan_kontrol_hko_na_i._polrok_2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,1 MB
Stiahnuté: 479×
Vložené: 18. 3. 2017

Sprava_o_plneni_uzneseni.pdf

sprva_o_plneni_uznesen_z_predchadzjuceho_oz_-_26-10-2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 371,35 kB
Stiahnuté: 443×
Vložené: 18. 3. 2017

Stanovisko_k_navrhu_viacrocneho_rozpoctu_obce na 2017_-_2019.pdf

stanovisko_k_nvrhu_viacronho_rozpotu_svrinovec_2017_-_2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 324,21 kB
Stiahnuté: 340×
Vložené: 18. 3. 2017

ROK 2017

Sprava_o_plneni_uzneseni.pdf

sprva_o_plnen_uznesen.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 453,53 kB
Stiahnuté: 406×
Vložené: 18. 3. 2017

Navrh_planu_kontrol_HKO_na_II._polrok_2017.pdf

navrh_planu_kontrol_hko_na_ii._polrok_2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 588,86 kB
Stiahnuté: 450×
Vložené: 24. 3. 2017

Odborne_stanovisko_HKO_k_zaverecnemu_uctu_obce_za_2016.pdf

odborne_stanovisko_hko_k_zaverecnemu_uctu_obce_za_2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,46 MB
Stiahnuté: 450×
Vložené: 24. 3. 2017
Zobrazené 1-20 z 93

Samospráva

Fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1
1
2 3 4 5 6
1
7
8 9 10 11 12 13
1
14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Anketa

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Rozhlasové relácie

rozhlas

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Natur-pack - Chránime životné prostredie

Banner Natur-Pack

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:6
DNES:544
TÝŽDEŇ:1904
CELKOM:1501861

Môžete mať záujem