Navigácia

Obsah

90 - ročná jubilantka

Dňa 08.06.2019 sa dožila krásneho životného jubilea 90 rokov naša spoluobčianka Jozefina Padychová od Hlaváča. Pri tejto príležitosti ju navštívila starostka obce Mgr. Renáta Majchráková spolu s matrikárkou obce a popriali jej veľa zdravíčka a božieho požehnania v kruhu svojej rodiny.