Navigácia

Obsah

Spolky a organizácie v obci


JEDNOTA DOCHODCOV NA SLOVENSKU, ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA SVRČINOVEC

Štatutárny zástupca: Anna Jurištová, Svrčinovec 257

Telefonický kontakt: 0908 619 678

 

SLOVENSKÝ ZVAZ TELESNE POSTIHNUTÝCH, ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA SVRČINOVEC

Štatutárny zástupca: Anna Jurištová, Svrčinovec 257

Telefonický kontakt: 0908 619 678

 

ZVAZ POSTIHNUTÝCH CIVILIZAČNÝMI CHOROBAMI V SR, ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA SVRČINOVEC

Štatutárny zástupca: Anna Jurištová, Svrčinovec 257

Telefonický kontakt: 0908 619 678

 

KLUB DOCHODCOV SVRČINOVEC

Štatutárny zástupca: Mgr. Zlatica Padyšáková, Svrčinovec 716 /od 01.01.2018/

Telefonický kontakt: 0905 797 447

 

FOLKLÓRNA SKUPINA SVRČINKA, OBČIANSKE ZDRUŽENIE SVRČINOVEC

Štatutárny zástupca: Eva Poláčková, Svrčinovec 776

Telefonický kontakt: 0902 298 004

 

SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ, MIESTNY SPOLOK SVRČINOVEC

Štatutárny zástupca: Mgr. Alena Varmusová, Svrčinovec 610

Telefonický kontakt: 0902 655 917

 

SLOVENSKÝ ZVAZ ZÁHRADKÁROV, ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA SVRČINOVEC

Štatutárny zástupca: František Krehlík, Svrčinovec 276

Telefonický kontakt: 0914 230 090, 041/4371 001

E-mail: szz.svrcinovec@gmail.com

 

SLOVENSKÝ ZVAZ CHOVATEĽOV, ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA SVRČINOVEC

Štatutárny zástupca: Peter Stráňava, Svrčinovec 385

Telefonický kontakt: 0918 910 474

 

TURISTICKÝ ODDIEL SVRČINOVEC

Štatutárny zástupca: Stanislav Mrázik, Svrčinovec 355

Telefonický kontakt: 041/4371 471