Navigácia

Obsah

Samospráva


Stránkové hodiny a dni na Obecnom úrade od 01.01.2019

Pondelok: 07.00 - 15.00 hod
Utorok: 07.00 - 15.00 hod
Streda: 07.00 - 17.00 hod
Štvrtok: 07.00 - 15.00 hod
Piatok: 07.00 - 13.00 hod
   
Stavebný úrad  
Pondelok:

07.00 - 15.00 hod

   
   
Obedňajšia prestávka: 11.30 - 12.00 hod

 

Organizačná štruktúra obecného úradu

Starostka obce: Mgr. Renáta Majchráková
Sekretariát, školstvo: Dana Hajnošová
Ekonómka, správa majetku: Jana Zubričanová
Sociálne, opatrovateľská služba, matrika, evidencia obyvateľstva, nebytové priestory: Mgr. Marcela Fonšová
Mzdové, byty, zástupca matrikárky: Marta Zákopčanová
Dane, výber TKO, poľnohospodársvo: Ing. Miroslav Kotyra
Stavebný úrad, ŽP (0,3 úväzok):

 

Mgr. Miroslava Štrbová

CO, výstavba, doprava: Mgr. Marika Zemaníková
HKO (od 01.01.2022 - 0,3 úväzok): JUDr. Erika Sandanusová
   
Organizačný poriadok
 
Organizačný_poriadok.pdf  157 kB