Navigácia

Obsah

Besiedka v knižnici

Dňa 21.03.2018 navštívili našu obecnú knižnicu žiaci 2.A a 2.B triedy zo ZŠ Svrčinovec. Spolu s pani učiteľkami si vypočuli pripravenú prezentáciu na tému "Mária Ďuríčková". Deti sa v krátkosti oboznámili so životom spisovateľky, jej tvorbou a porozprávali sa o niekoľkých jej knihách. K téme boli kladené otázky, na ktoré sa viedla krátka debata. Deti na návšteve v knižnici boli zapojené do "Zážitkového čítania". V rámci toho bola prezentovaná kniha od detskej autorky Márie Ďuríčkovej "Danka a Janka v rozprávke", kde si hlavné hrdinky domýšľajú a vymýšľajú rôzne podoby sveta a zapájajú fantáziu, čo často býva pre deti zaujímavé. Žiaci sa aktívne zapájali do tejto témy a čítali krátke úryvky z knihy. Po skončení prezentácie si žiaci prezreli priestory knižnice a knihy, ktoré ich zaujali, či už od Márie Ďuríčkovej alebo iných autorov. Na záver "zážitkového čítania" si deti prevzali pripravené pracovné listy na porozumenie textu, ktoré si môžu vypracovať na hodine s p. učiteľkou. Žiaci sa pekne zapájali do aktivít a zaujímali sa o jednotlivé knihy. Z knihy "Danka a Janka v rozprávke" deti poznali takmer všetky rozprávky. Mnohé z nich boli v knižnici prvýkrát, čo pre nich bolo veľmi zaujímavé. Prenesené vyučovacie hodiny v knižnici napomáhajú pri rozvoji a vzdelávaní detí a súčasne prispievajú k zvýšenému záujmu o čítanie.