Navigácia

Obsah

Vystava prác deti MŠ a ZŠ

Vystava literárnych a výtvarných prác deti Materskej školy a Základnej školy sa uskutočnila od 24. mája do 25. júna 2016 v priestoroch knižnice.