Navigácia

Obsah

Október – mesiac úcty k straším

Rok čo rok v mesiaci október, ktorý už hýri farbami jesene, vyjadrujeme svoju úctu skôr narodeným občanom. Sme presvedčení o tom, že si ju právom zaslúžia, i keď už majú o nejakú tú vrásku navyše a o pár vláskov menej, ale napokon, vďačíme im aj za život.
Dňa 20.10.2011 pri príležitosti mesiaca úcty k starším sa konalo stretnutie občanov - skôr narodených. Stretnutiu predchádzala svätá omša a kultúrny program, v podaní FS Svrčinovec. Prítomným občanom sa prihovoril a zaželal všetko najlepšie starosta obce Juraj Strýček.