Navigácia

Obsah

Október - mesiac úcty k starším

"Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov, keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý. Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi."Dňa 23. októbra 2014 sa naši spoluobčania stretli v Kultúrnom dome vo Svrčinovci na posedení pri príležitosti "Mesiaca úcty k starším", ktorý už tradične organizuje naša obec ako prejav úcty a vďaky za obetavosť a lásku, ktorú po celý život rozdávajú hlavne svojim blízkym. V kultúrnom programe sa predstavili dievčatá a ženy z FS Svrčinka a na harmonike zahrali p. Jozef Pastorek a p. Ladislav Kužma. Veríme, že si všetci z toho krásneho vystúpenia odniesli bohaté zážitky. Touto cestou sa taktiež chceme poďakovať všetkým, ktorí tento program pripravili a predviedli krásne pásmo.