Navigácia

Obsah

90-ročná jubilantka p. Romancová

Dňa 16. mája 2015 sa dožila krásneho životného jubilea 90 rokov naša spoluobčianka p. Anna Romancová, Svrčinovec 442 - od Blažkov. Pri tejto príležitosti ju navštívila starostka obce Mgr. Renáta Majchráková spolu so sociálnou pracovníčkou Mgr. Marcelou Fonšovou a popriali jej veľa zdravia a šťastia do ďalších rokov.