Navigácia

Obsah

Predvianočná návšteva v domovoch dôchodcov

Dňa 09.12.2015 starostka obce Mgr. Renáta Majchráková spolu so sociálnou pracovníčkou a folklórnou skupinou Svrčinka navštívili občanov Svrčinovca žijúcich v domovoch dôchodcov a v domovoch sociálnych služieb v Čadci a na Čiernom. Spoločne si zaspomínali na rodnú obec, príbuzných, susedov a známych. Veríme, že sme návštevou spríjemnili ich dlhé chvíle a potešili ich drobným darčekom.