Navigácia

Obsah

Uvítanie detí

Dňa 08.10.2015 sa konala v našej obci milá slávnosť, kde sme uvítali našich najnovších malých občanov našej obce do života, ktorí sa narodili v rokoch 2014 - 2015. Slávnosť otvorila starostka obce Mgr. Renáta Majchráková svojím príhovorom. V kultúrnom programe vystúpili deti z Materskej školy Svrčinovec pod vedením p. Strýčkovej a deti zo Základnej umeleckej školy v Čadci pod vedením p. Sojčákovej.