Navigácia

Obsah

Benefičný koncert

Dňa 10.12.2016 sa konal benefičný koncert, z ktorého výťažok bol venovaný malej Vaneske Krellovej. Mali sme možnosť vidieť krásny kultúrny program. Pre Vanesku sa podarilo vyzbierať € 3 250,--. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa na tejto akcii spoločne podieľali, a to obecný úrad, základná škola, materská škola, folklórna skupiny "Katroci", Svrčinka, Kysucký prameň, žiaci a pedagógovia ZUŠ v Čadci, malí heligonkári z Novej Bystrice, správca farnosti Radovan Čulák a kapela Everlong z Nitry. Benefíciu podporilo veľa prítomných divákov, anonymných darcov, účinkujúcich i primátor Mesta Čadca Ing. Milan Gura. Všetkým srdečná vďaka!