Navigácia

Obsah

90-ročný jubilant

Dňa 26.10.2017 sa dožil krásneho životného jubilea 90 rokov náš spoluobčan p. Ignác Kuffa zo Zatkov. Pri tejto príležitosti ho navštívila starostka obce Mgr. Renáta Majchráková spolu so sociálnou pracovníčkou a popriali mu do ďalších rokov veľa zdravia, šťastia a božieho požehnania v kruhu svojej rodiny.