Obsah

Jubilanti

Vo štvrtok 25.05.2017 sa v kultúrnom dome konalo stretnutie 70, 80 a 85-ročných jubilantov našej obce.

Z celkového počtu 55 jubilantov sa zúčastnilo tejto akcie 25. Oslavencom sa v úvode prihovorila starostka obce Mgr. Renáta Majchráková. Prípitok predniesol pán farár Mgr. Radovan Čulák. V kultúrnom programe vystúpili Kysuckí heligonkári zo Skalitého pod vedením Romana Capka. Malé občerstvenie pripravili kuchárky zo ZŠ p. Anna Cyprichová a p. Zdenka Zvardoňová. Chutný koláčik upiekla sponzorsky p. Alenka Sviteková, rod. Krenželáková. Výzdobu zabezpečila p. Janka Dejová. Všetkým, čo prispeli k tejto akcii, srdečne ďakujeme!