Obsah

Mikuláš

V stredu 06. decembra 2017 zavítal opäť do našej obce svätý Mikuláš, ktorý sa najskôr zúčastnil spolu s deťmi sv. omše v kostole a potom pred obecným úradom slávnostne rozsvietil vianočný stromček. V tento deň sa uskutočnil už 6. ročník vianočných trhov. Počasie troška neprialo, veď tento dátum si vyžaduje viac snehu ako dažďa. Ale aj tak bola atmosféra úžasná. Okrem vianočných trhov a malého pohostenia si mohli občania postáť pri vianočných pesničkách hudobnej skupiny ESO. Ďakujeme týmto sponzorom, ktorí nám prispeli na občerstvenie, a to p. Macíkovi z Liptovského Mikuláša, Jurajovi Cyprichovi, Jaroslavovi Kubalákovi, Alenke Svitekovej a Petrovi Strýčkovi.