Navigácia

Obsah

Návšteva 90-ročného jubilanta

Starostka obce Mgr. Renáta Majchráková spolu s matrikárkou obce Mgr. Marcelou Fonšovou navštívili nášho občana - jubilanta p. Vincenta Homolu od Mišov, ktorý sa 11.06.2017 dožil krásneho životného jubilea 90 rokov. Popriali mu veľa zdravia a božieho požehnania v kruhu svojej rodiny.
/na kreslenom obrázku je p. Homola tak, ako ho vidí jeho pravnučka Katka, ktorá svojho pradedka nakreslila/