Navigácia

Obsah

Návšteva v domovoch dôchodcov

V pondelok 11.12.2017 starostka obce Mgr. Renáta Majchráková spolu so sociálnou pracovníčkou Mgr. Marcelou Fonšovou navštívili našich občanov žijúcich v domovoch dôchodcov v Čadci a na Čiernom. Sprevádzali ju aj žiaci ZUŠ Čadca pod vedením p. Júlie Wengroszovej a riaditeľky ZŠ Svrčinovec Mgr. Miroslavy Pištekovej. Starostka starkým rozdala balíčky a popriala im hlavne veľa zdravíčka a spokojnosti do nového roku.