Navigácia

Obsah

Október - mesiac úcty k starším

  V krásnu slnečnú októbrovú nedeľu 15.10.2017 obec organizovala pre seniorov posedenie v kultúrnom dome pri príležitosti mesiaca úcty k starším.
     Na začiatku sa prítomným prihovorila starostka obce Mgr. Renáta Majchráková, okrem iného aj jednou Šalamúnovou múdrosťou, ktorá hovorí: "Ja som si zamiloval múdrosť a vyhľadával som ju od svojej mladosti". "Túto múdrosť sme čerpali a hľadali u Vás milí rodičia a starí rodičia. Sme Vám vďační za Vašu múdrosť, vzájomnú výmenu skúsenosti, učenie k láske, tolerancii a úcte k blížnemu." Na záver všetkým seniorom popriala veľa zdravia, požehnania a hlavne pohodu a porozumenie v kruhu najbližších.
     Nedeľné popoludnie spestrili a v kultúrnom programe vystúpili Folklórna skupina Svrčinka a Ľudový umelecký kolektív Katrokovci. Na záver vystúpila ešte ľudová skupiny Bystrická kasňa z Novej Bystrice.