Navigácia

Obsah

Uvítanie detí do života

Kultúrna akcia "Uvítanie detí do života" má v našej obci už bohatú tradíciu a ani tento rok sme nezabudli na novonarodené detičky. V stredu 05.10.2017 sme sa zišli v priestoroch zasadačky obecného úradu, kde sme privítali našich nových občanov, ktorí sa narodili v rokoch 2016 - 2017 rodičom žijúcim v našej obci. Prítomným rodičom a ich malým ratolestiam sa po úvodnom slove slávnostne prihovorila starostka obce Mgr. Renáta Majchráková. Po kultúrnom programe básni a piesni boli rodičom odovzdané pamätné listy, kvety a darček a následne bol vykonaný slávnostný zápis do pamätnej knihy. Prajeme im, aby ich na ceste životom sprevádzalo čo najmenej ťažkých chvíľ, nech rastú v zdraví a spokojnosti, obklopení láskou rodičov, pod láskavou ochranou starých rodičov a tých, ktorí ich majú radi.