Navigácia

Obsah

90-ročná jubilantka

Dňa 27.06.2018 sa dožila krásneho životného jubilea 90 rokov naša spoluobčianka p. Verona Kubicová zo Závršia - Potoka. Pri tejto príležitosti ju navštívila starostka obce spolu s p. matrikárkou a popriali jej veľa zdravíčka a božieho požehnania v kruhu svojej rodiny.