Navigácia

Obsah

90-ročná jubilantka

Dňa 03.11.2018 sa dožila krásneho životného jubilea naša spoluobčianka p. Helena Kubicová z osady Pod Grapy. Pri tejto príležitosti ju navštívila starostka obce Mgr. Renáta Majchráková s matrikárkou obce Mgr. Marcelou Fonšovou a popriali jej veľa zdravia a božieho požehnania do ďalších rokoch.