Navigácia

Obsah

90-ročná jubilantka

25.10.2018 sa dožila krásneho životného jubilea naša spoluobčianka p. Monika Stašová. Ku krásnemu životnému jubileu jej prišla do Domova dôchodcov v Čadci na Žarci zablahoželať starostka obce spolu s matrikárkou. Zaželali jej najmä pevné zdravie a božie požehnanie.