Navigácia

Obsah

Fašiangy v obci

V utorok 13.02.2018 od 18.00 hod sa v Kultúrnom dome vo Svrčinovci uskutočnil 1. ročník fašiangovej zábavy spojenej s „pochovaním basy“. Toto podujatie pripravila obec spoločne s FSk Svrčinka, DHZ, dôchodcami, Katrokovcami a ostatnými spolkami v obci. Vôňa pečených šišiek, výborná kapustnica, kapustniaky a iné dobroty a hlavne nenapodobiteľné masky a vynikajúca hudobná skupina SPLYT-BAND, to všetko dávalo záruku bujarej zábavy. Toto celé podujatie vyvrcholilo o 21.30 hod príznačnou kultúrnou vložkou spojenou s „pochovaním basy“. Veselý smiech a spokojný úsmev na tvárach všetkých prítomných napovedali o tom, že sa podarilo usporiadať podujatie, ktoré svojou formou utužilo medziľudské vzťahy a spoločenský život v našej obci.

video /amatérske video/

video 2 /amatérske video/