Navigácia

Obsah

Otvorenie nového školského roka 2018/2019 v ZŠ

V pondelok 03.09.2018 sa opäť po prázdninách otvorili brány našej ZŠ, aby všetci spoločne privítali nový školský rok 2018/2019. Slávnostné zahájenie začalo o 08.00 hod sv. omšou v kostole, ktorú slúžil p. farár Mgr. Radovan Čulák. O 09.00 hod sa žiaci, rodičia i učitelia presunuli do telocvične ZŠ. Po odznení štátnej hymny sa p. riaditeľka Mgr. Miroslava Pišteková prihovorila všetkým prítomným. Následne sa prihovorila prítomným aj starostka obce Mgr. Renáta Majchráková, ako aj konateľ súkromnej základnej umeleckej školy v Skalitom Ing. Vladimír Macášek, ktorý daroval prváčikom krásne knihy a pastelky. V novom školskom roku prajeme všetkým veľa úspechov, trpezlivosti a chuti do učenia!