Navigácia

Obsah

Podujatia + kultúra

Veľkonočné tvorivé dielne

Vo štvrtok 22.03.2018 sa stretli naši šikovní spoluobčania na "veľkonočných tvorivých dielňach", kde predviedli zúčastneným svoje zručnosti. Poďakovanie patrí p. Milke Šuškovej, ktorá nás zasvätila do tajov drôtkovania vajíčok, Janka Dejová vyrábala krásne ozdoby z papiera, Evka Kucharčíková naučila deti ako sa dajú využiť rôzne druhy vajíčok a ako ich možno rozmanito vyzdobiť. Ďalej Zuzka Lašová vyrobila spolu s deťmi ozdobné stromčeky drôtikované a Zlatka Padyšáková krásne kuriatka z bavlny. Detičky spoločne s Aničkou Vrškovou namaľovali plagáty s veľkonočnou tématikou. Samozrejme nechýbali ani zástupcovia mužov, a to p. Emil Kubalík, ktorý spoločne s deťmi plietol korbáče a pripravil i výstavku svojich zaujímavých výrobkov z dreva. K pleteniu korbáčov sa samozrejme zapojil i p. Rudolf Slovák, ktorý šikovne uplietol počas trvania dielní aj košík. Výrobky, ktoré si deti zhotovili budú vystavené i na veľkonočnej výstave v dňoch 24.-25.03.2018. Ešte raz chceme poďakovať našim spoluobčanom, ktorí predviedli svoje "šikovné ručičky" a odovzdali tak skúsenosti mladšej generácii s cieľom zachovávať ľudové tradície. Ďakujeme.