Navigácia

Obsah

90 - ročná jubilantka

Dňa 01.01.2019 sa dožila krásneho životného jubilea 90 rokov naša spoluobčianka p. Júlia Šichmanová z osady Zatky. Pri tejto príležitosti jubilantku navštívila starostka Mgr. Renáta Majchráková so zástupkyňou matrikárky p. Martou Zákopčanovou a popriali jej veľa zdravíčka a božieho požehnania.