Navigácia

Obsah

90 - ročná jubilantka

Dňa 24.02.2019 sa dožila krásneho životného jubilea 90 rokov naša spoluobčianka p. Anna Kubalíková z osady Zatky. Pri tejto príležitosti ju navštívila starostka obce so zástupkyňou matrikárky a popriali jej veľa zdravia a božieho požehnania v kruhu svojej rodiny.