Navigácia

Obsah

Návšteva v domovoch dôchodcov

Vo štvrtok 12.12.2019 starostka obce Mgr. Renáta Majchráková spolu so sociálnou pracovníčkou Mgr. Marcelou Fonšovou navštívili našich 17 občanov žijúcich v domovoch dôchodcov a v domovoch sociálnych služieb v Čadci /Horelica, Žarec, v parku/ a na Čiernom. Sprevádzali ich aj ženy z FSk Svrčinka, ktoré svojím spevom a dobrou náladou prispeli k príjemnej atmosfére. Spoločne si zaspomínali na rodnú obec, známych, príbuzných a susedov. Svojou návštevou spríjemnili ich dlhé chvíle a potešili ich darčekom. Zároveň im popriali do nového roka veľa zdravíčka a božieho požehnania.