Navigácia

Obsah

Okresná výstava ovocia a zeleniny

Tri ZO SZZ: Skalité, Čierne a Svrčinovec boli určené OV SZZ v Čadci o spoluúčasti na zorganizovaní Okresnej výstavy, ktorá sa uskutočnila v dňoch 5.10. – 7.10.2019 v Kultúrnom dome na Čiernom.
Po otvorení výstavy predsedom OV SZZ Ing. Ivanom Kuricom, PhD. boli vyhodnotené najlepšie exponáty odbornou porotou. Naša ZO SZZ sa prezentovala celkom 39 exponátmi od 14 pestovateľov.
Naša ZO získala 4. miesto z 15 ocenených miest za jablko odrody Bohémie pestovateľa Pavla Karpitu.
Obec Svrčinovec mala podiel na hmotnej podpore Okresnej výstavy zo strany p. starostky Mgr. Renáty Majchrákovej i zo strany ZO SZZ Srčinovec.

Miroslav Gonek